Styremøte i Helse Nord RHF 26. august 2015 (sak 73–91)

Styremøte, 26.08.2015

 

Når og hvor

Dato
26.08.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20150826 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styremøte 20150826 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150826 - presseprotokoll.pdfpdf234530
Styresak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf769419
Styresak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 juni 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 juni 2015.pdfStyresak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17 juni 2015.pdfpdf992896
Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.pdfStyresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.pdfpdf778872
Styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene.pdfStyresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene.pdfpdf968488
Styresak 77-2015 Nordlandssykehuset - plan for omstilling og innsparing.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 77-2015 Nordlandssykehuset - plan for omstilling og innsparing.pdfStyresak 77-2015 Nordlandssykehuset - plan for omstilling og innsparing.pdfpdf777961
Styresak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014.pdfStyresak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014.pdfpdf832462
Styresak 78-2015-1 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 78-2015-1 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014, vedlegg.pdfStyresak 78-2015-1 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014, vedlegg.pdfpdf2136331
Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr 6 og 7-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr 6 og 7-2015.pdfStyresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr 6 og 7-2015.pdfpdf1224949
Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfStyresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfpdf899186
Styresak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfStyresak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport april 2015.pdfpdf1136344
Styresak 82-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport april 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 82-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport april 2015.pdfStyresak 82-2015 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport april 2015.pdfpdf813315
Styresak 83-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport april 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 83-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport april 2015.pdfStyresak 83-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport april 2015.pdfpdf847220
Styresak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.pdfStyresak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark.pdfpdf765565
Styresak 84-2015-1 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 84-2015-1 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen, vedlegg.pdfStyresak 84-2015-1 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen, vedlegg.pdfpdf2380673
Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.pdfStyresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025.pdfpdf817403
Styresak 85-2015-1 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 85-2015-1 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025, vedlegg.pdfStyresak 85-2015-1 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025, vedlegg.pdfpdf851952
Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 8-2015 - refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 8-2015 - refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær.pdfStyresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 8-2015 - refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær.pdfpdf759163
Styresak 86-2015-1 IR-rapport 08-2015, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 86-2015-1 IR-rapport 08-2015, vedlegg.pdfStyresak 86-2015-1 IR-rapport 08-2015, vedlegg.pdfpdf1190468
Styresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe - rapport 2011-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe - rapport 2011-2014.pdfStyresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe - rapport 2011-2014.pdfpdf793913
Styresak 87-2015-1 Prosjekt FUNNKe, rapport 2011-2014, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 87-2015-1 Prosjekt FUNNKe, rapport 2011-2014, vedlegg.pdfStyresak 87-2015-1 Prosjekt FUNNKe, rapport 2011-2014, vedlegg.pdfpdf540765
Styresak 89-2015-3 Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-3 Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 89-2015-3 Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF.pdfpdf770357
Styresak 89-2015-4 Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr juni 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-4 Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr juni 2015.pdfStyresak 89-2015-4 Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr juni 2015.pdfpdf792466
Styresak 89-2015-5 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-5 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering.pdfStyresak 89-2015-5 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering.pdfpdf764454
Styresak 89-2015-5-1 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-5-1 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering, vedlegg.pdfStyresak 89-2015-5-1 Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering - evaluering, vedlegg.pdfpdf1840347
Styresak 89-2015-6 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-6 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet.pdfStyresak 89-2015-6 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet.pdfpdf768897
Styresak 89-2015-6-1 Nasjonal innkjøpsorganisasjon, orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 89-2015-6-1 Nasjonal innkjøpsorganisasjon, orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014, vedlegg.pdfStyresak 89-2015-6-1 Nasjonal innkjøpsorganisasjon, orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014, vedlegg.pdfpdf361543
Styresak 90-2015-1 Brev fra HOD av 30 juni 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 90-2015-1 Brev fra HOD av 30 juni 2015.pdfStyresak 90-2015-1 Brev fra HOD av 30 juni 2015.pdfpdf1142465
Styresak 90-2015-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18 juni 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 90-2015-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18 juni 2015.pdfStyresak 90-2015-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18 juni 2015.pdfpdf891725
Styresak 90-2015-3 Brev fra HOD om oppdragsdokumentet 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 90-2015-3 Brev fra HOD om oppdragsdokumentet 2015.pdfStyresak 90-2015-3 Brev fra HOD om oppdragsdokumentet 2015.pdfpdf1147777
Styresak 90-2015-4 Brev fra Hammerfest SV og svar fra styreleder Kaldhol.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 90-2015-4 Brev fra Hammerfest SV og svar fra styreleder Kaldhol.pdfStyresak 90-2015-4 Brev fra Hammerfest SV og svar fra styreleder Kaldhol.pdfpdf980865
Styresak 90-2015-5 Protokoll fra droftingsmote18082015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150826/Styresak 90-2015-5 Protokoll fra droftingsmote18082015.pdfStyresak 90-2015-5 Protokoll fra droftingsmote18082015.pdfpdf799610


Fant du det du lette etter?