Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2014 (sak 11–26)

Styremøte, 26.02.2014

 

Når og hvor

Dato
26.02.2014 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20140226 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte 20140226 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styremøte 20140226 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140226 - presseprotokoll.pdf
Styresak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 11-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014.pdfStyresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014.pdf
Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31. desember 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31. desember 2013.pdfStyresak 13-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31. desember 2013.pdf
Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge - tertialrapport per 31. desember 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge - tertialrapport per 31. desember 2013.pdfStyresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge - tertialrapport per 31. desember 2013.pdf
Styresak 15-2014 FIKS-prosjektet - tertialrapport pr 31. desember 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 15-2014 FIKS-prosjektet - tertialrapport pr 31. desember 2013.pdfStyresak 15-2014 FIKS-prosjektet - tertialrapport pr 31. desember 2013.pdf
Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr 1-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr 1-2014.pdfStyresak 16-2014 Virksomhetsrapport nr 1-2014.pdf
Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - omregulering av tomt ot salg av eiendom (Åsgårdmarka).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - omregulering av tomt ot salg av eiendom (Åsgårdmarka).pdfStyresak 17-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - omregulering av tomt ot salg av eiendom (Åsgårdmarka).pdf
Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - PET-senter - godkjenning av ide-og konseptrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - PET-senter - godkjenning av ide-og konseptrapport.pdfStyresak 18-2014 Universitetssykehuset Nord-Norge - PET-senter - godkjenning av ide-og konseptrapport.pdf
Styresak 18-2014-1 UNN Tromsø, PET-senter – godkjenning av ide- og konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 18-2014-1 UNN Tromsø, PET-senter – godkjenning av ide- og konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012, vedlegg.pdfStyresak 18-2014-1 UNN Tromsø, PET-senter – godkjenning av ide- og konseptrapport, oppfølging av styresak 70-2012, vedlegg.pdf
Styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdfStyresak 19-2014 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017.pdf
Styresak 19-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Innkjøpsstrategi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 19-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Innkjøpsstrategi.pdfStyresak 19-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Innkjøpsstrategi.pdf
Styresak 19-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Organisasjonsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 19-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Organisasjonsplan.pdfStyresak 19-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Organisasjonsplan.pdf
Styresak 19-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Samarbeidsavtale med helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 19-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Samarbeidsavtale med helseforetakene.pdfStyresak 19-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg Samarbeidsavtale med helseforetakene.pdf
Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2.pdfStyresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2.pdf
Styresak 20-2014-1 Strategisk kompetanseplan, fase 2, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 20-2014-1 Strategisk kompetanseplan, fase 2, vedlegg.pdfStyresak 20-2014-1 Strategisk kompetanseplan, fase 2, vedlegg.pdf
Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse Nord 200-2012 - resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse Nord 200-2012 - resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak.pdfStyresak 21-2014 Nyreerstattende behandling i Helse Nord 200-2012 - resultater, mulige forklaringer og aktuelle tiltak.pdf
Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfStyresak 22-2014 Oppnevning av revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013.pdfStyresak 23-2014 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2013, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2013.pdf
Styresak 24-2014-3 ESAs avgjørelse i sak om statsstøtte - sykehusapotekenes publikumsutsalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 24-2014-3 ESAs avgjørelse i sak om statsstøtte - sykehusapotekenes publikumsutsalg.pdfStyresak 24-2014-3 ESAs avgjørelse i sak om statsstøtte - sykehusapotekenes publikumsutsalg.pdf
Styresak 24-2014-4 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 24-2014-4 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS.pdfStyresak 24-2014-4 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS.pdf
Styresak 24-2014-4-1 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 24-2014-4-1 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS, vedlegg.pdfStyresak 24-2014-4-1 Handlingsplan 2014-2017 for HINAS, vedlegg.pdf
Styresak 24-2014-5 Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem (RIPS-prosjekt).pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 24-2014-5 Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem (RIPS-prosjekt).pdfStyresak 24-2014-5 Evaluering av regionalt prosjekt for innføring av nytt lønns- og personalsystem (RIPS-prosjekt).pdf
Styresak 25-2014-1 E-post fra konserntillitsvalgte om krav om representasjon til styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 25-2014-1 E-post fra konserntillitsvalgte om krav om representasjon til styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 25-2014-1 E-post fra konserntillitsvalgte om krav om representasjon til styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 25-2014-2 Protokoller fra møter i revisjonsutvalget.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140226/Styresak 25-2014-2 Protokoller fra møter i revisjonsutvalget.pdfStyresak 25-2014-2 Protokoller fra møter i revisjonsutvalget.pdf


Fant du det du lette etter?