Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015 (sak 8–24)

Styremøte, 26.02.2015

 

Når og hvor

Dato
26.02.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf6267490
Styremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20150226 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf4493000
Styremøte 20150226 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styremøte 20150226 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150226 - presseprotokoll.pdfpdf221410
Styresak 10-2015 NOU 2014-12 Åpent og retterferdig - prioriteringen i helsetjenesten, høring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 10-2015 NOU 2014-12 Åpent og retterferdig - prioriteringen i helsetjenesten, høring.pdfStyresak 10-2015 NOU 2014-12 Åpent og retterferdig - prioriteringen i helsetjenesten, høring.pdfpdf637038
Styresak 11-2015 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 11-2015 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020.pdfStyresak 11-2015 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020.pdfpdf616801
Styresak 11-2015-1 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 11-2015-1 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020, vedlegg.pdfStyresak 11-2015-1 Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020, vedlegg.pdfpdf1868542
Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019.pdfStyresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019.pdfpdf626078
Styresak 12-2015-1 Regional plan for revmatologi 2015-2019, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 12-2015-1 Regional plan for revmatologi 2015-2019, vedlegg.pdfStyresak 12-2015-1 Regional plan for revmatologi 2015-2019, vedlegg.pdfpdf1939601
Styresak 13-2015 Regiolan plan for øre-nese-hals 2015-2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 13-2015 Regiolan plan for øre-nese-hals 2015-2025.pdfStyresak 13-2015 Regiolan plan for øre-nese-hals 2015-2025.pdfpdf621869
Styresak 13-2015-1 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 13-2015-1 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025, vedlegg.pdfStyresak 13-2015-1 Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025, vedlegg.pdfpdf1751160
Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - konsekvenser av seleksjonskriterier mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - konsekvenser av seleksjonskriterier mm.pdfStyresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - konsekvenser av seleksjonskriterier mm.pdfpdf624075
Styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme.pdfStyresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme.pdfpdf643701
Styresak 15-2015-1 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 15-2015-1 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 1.pdfStyresak 15-2015-1 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 1.pdfpdf510872
Styresak 15-2015-2 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 15-2015-2 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 2.pdfStyresak 15-2015-2 Finnmarkssykehuset Kirkenes, vedlegg 2.pdfpdf636339
Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø.pdfStyresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø.pdfpdf616892
Styresak 17-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31122014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 17-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31122014.pdfStyresak 17-2015 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31122014.pdfpdf958327
Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr 1-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr 1-2015.pdfStyresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr 1-2015.pdfpdf1448567
Styresak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfStyresak 19-2015 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak.pdfpdf614796
Styresak 19-2015-1 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 19-2015-1 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 1.pdfStyresak 19-2015-1 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 1.pdfpdf497428
Styresak 19-2015-2 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 19-2015-2 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 2.pdfStyresak 19-2015-2 Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til retningslinjer og tiltak, vedlegg 2.pdfpdf339773
Styresak 20-2015 Internrevisjonsrapport 8-2014 - strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 20-2015 Internrevisjonsrapport 8-2014 - strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdfStyresak 20-2015 Internrevisjonsrapport 8-2014 - strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.pdfpdf600693
Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport 2014, vedlagt inernrevisjonens årsrapport 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport 2014, vedlagt inernrevisjonens årsrapport 2014.pdfStyresak 21-2015 Revisjonsutvalgets årsrapport 2014, vedlagt inernrevisjonens årsrapport 2014.pdfpdf780779
Styresak 22-2015-3 Responstider i ambulansetjenesten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-3 Responstider i ambulansetjenesten.pdfStyresak 22-2015-3 Responstider i ambulansetjenesten.pdfpdf637108
Styresak 22-2015-4 Overordnet ernaeringsstrategi - status på etablering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-4 Overordnet ernaeringsstrategi - status på etablering.pdfStyresak 22-2015-4 Overordnet ernaeringsstrategi - status på etablering.pdfpdf624988
Styresak 22-2015-5 Prosjekt om oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-5 Prosjekt om oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer.pdfStyresak 22-2015-5 Prosjekt om oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer.pdfpdf607669
Styresak 22-2015-6 Universitetssykehuset Nord-Norge - strategisk utviklingsplan, informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-6 Universitetssykehuset Nord-Norge - strategisk utviklingsplan, informasjon.pdfStyresak 22-2015-6 Universitetssykehuset Nord-Norge - strategisk utviklingsplan, informasjon.pdfpdf630448
Styresak 22-2015-6-1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-6-1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 1.pdfStyresak 22-2015-6-1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 1.pdfpdf529685
Styresak 22-2015-6-2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-6-2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 2.pdfStyresak 22-2015-6-2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon, vedlegg 2.pdfpdf145621
Styresak 22-2015-7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 22-2015-7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering.pdfStyresak 22-2015-7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering.pdfpdf867992
Styresak 23-2015-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26012015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26012015.pdfStyresak 23-2015-1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26012015.pdfpdf734529
Styresak 23-2015-2 Brev fra HOD ad ESA og avgjørelse i sak om statsstøtte til sykehusenes publikumsutsalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-2 Brev fra HOD ad ESA og avgjørelse i sak om statsstøtte til sykehusenes publikumsutsalg.pdfStyresak 23-2015-2 Brev fra HOD ad ESA og avgjørelse i sak om statsstøtte til sykehusenes publikumsutsalg.pdfpdf969384
Styresak 23-2015-3 Brev fra HOD om oppnevningsbrev 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-3 Brev fra HOD om oppnevningsbrev 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21.pdfStyresak 23-2015-3 Brev fra HOD om oppnevningsbrev 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21.pdfpdf889384
Styresak 23-2015-4 Brev fra Norsk Radiografforbund ang oppgavedeling mellom radiografer og radiologer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-4 Brev fra Norsk Radiografforbund ang oppgavedeling mellom radiografer og radiologer.pdfStyresak 23-2015-4 Brev fra Norsk Radiografforbund ang oppgavedeling mellom radiografer og radiologer.pdfpdf4666770
Styresak 23-2015-5 Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen om akuttfunksjonen mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-5 Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen om akuttfunksjonen mm.pdfStyresak 23-2015-5 Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen om akuttfunksjonen mm.pdfpdf37885
Styresak 23-2015-6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg.pdfStyresak 23-2015-6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg.pdfpdf160658
Styresak 23-2015-7 Protokoll fra drøftingsmøte om salg av bygg for psykisk helsevern i Bø og Andøy.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-7 Protokoll fra drøftingsmøte om salg av bygg for psykisk helsevern i Bø og Andøy.pdfStyresak 23-2015-7 Protokoll fra drøftingsmøte om salg av bygg for psykisk helsevern i Bø og Andøy.pdfpdf147466
Styresak 23-2015-8 Brev til overlege Jan Størmer ad bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 23-2015-8 Brev til overlege Jan Størmer ad bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 23-2015-8 Brev til overlege Jan Størmer ad bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF.pdfpdf327627
Styresak 8-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 8-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 8-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf608619
Styresak 9-2015 Godkjenning av protokoll fra styremote 04022015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150226/Styresak 9-2015 Godkjenning av protokoll fra styremote 04022015.pdfStyresak 9-2015 Godkjenning av protokoll fra styremote 04022015.pdfpdf681080


Fant du det du lette etter?