Styremøte i Helse Nord RHF 26. mars 2010 (sak 30–44)

Styremøte, 26.03.2010

 

Når og hvor

Dato
26.03.2010 
Klokkeslett
08:00-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 26032010 - innkalling ettersendelse med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styremøte 26032010 - innkalling ettersendelse med sakspapirer.pdfStyremøte 26032010 - innkalling ettersendelse med sakspapirer.pdf
Styremøte 26032010 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styremøte 26032010 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 26032010 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte 26032010 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styremøte 26032010 - presseprotokoll.pdfStyremøte 26032010 - presseprotokoll.pdf
Styresak_30-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_30-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_30-2010_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdf
Styresak_31-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_31-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte.pdfStyresak_31-2010_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte.pdf
Styresak_32-2010_Valg_av_styrer_i_helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_32-2010_Valg_av_styrer_i_helseforetakene.pdfStyresak_32-2010_Valg_av_styrer_i_helseforetakene.pdf
Styresak_33-2010_Godtgjørelse_til_styremedlemmer_og_varamedlemmer_i_helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_33-2010_Godtgjørelse_til_styremedlemmer_og_varamedlemmer_i_helseforetakene.pdfStyresak_33-2010_Godtgjørelse_til_styremedlemmer_og_varamedlemmer_i_helseforetakene.pdf
Styresak_34-2010_Oppnevning_av_Regionalt_brukerutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_34-2010_Oppnevning_av_Regionalt_brukerutvalg.pdfStyresak_34-2010_Oppnevning_av_Regionalt_brukerutvalg.pdf
Styresak_35-2010_Årlig_melding_2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_35-2010_Årlig_melding_2009.pdfStyresak_35-2010_Årlig_melding_2009.pdf
Styresak_36-2010_Årsregnskap_2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_36-2010_Årsregnskap_2009.pdfStyresak_36-2010_Årsregnskap_2009.pdf
Styresak_37-2010_Økonomirapport_2-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_37-2010_Økonomirapport_2-2010.pdfStyresak_37-2010_Økonomirapport_2-2010.pdf
Styresak_38-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_38-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010.pdfStyresak_38-2010_Justering_av_økonomiske_rammer_budsjett_2010.pdf
Styresak_39-2010_Retningslinjer_for_overflytting_av_intensivpasienter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_39-2010_Retningslinjer_for_overflytting_av_intensivpasienter.pdfStyresak_39-2010_Retningslinjer_for_overflytting_av_intensivpasienter.pdf
Styresak_40-2010_Internrevisjonsrapport_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_40-2010_Internrevisjonsrapport_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdfStyresak_40-2010_Internrevisjonsrapport_Forvaltning_av_inventar_og_utstyr.pdf
Styresak_41-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_41-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdfStyresak_41-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdf
Styresak_43-2010_Referatsaker_1-6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_43-2010_Referatsaker_1-6.pdfStyresak_43-2010_Referatsaker_1-6.pdf
Styresak_43-2010_Referatsaker_7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100326/Styresak_43-2010_Referatsaker_7.pdfStyresak_43-2010_Referatsaker_7.pdf


Fant du det du lette etter?