Styremøte i Helse Nord RHF 26. mars 2015 (sak 25–38)

Styremøte, 26.03.2015

 

Når og hvor

Dato
26.03.2015 
Klokkeslett
13:00-17:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20150326 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150326 - presseprotokoll.pdf
Styresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfStyresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdf
Styresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdfStyresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdf
Styresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdfStyresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdf
Styresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdfStyresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdf
Styresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdfStyresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdf
Styresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdfStyresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdf
Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdfStyresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdf
Styresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdfStyresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdf
Styresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdfStyresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdf
Styresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdfStyresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdf
Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdfStyresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdfStyresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdfStyresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdf
Styresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdfStyresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdf
Styresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdfStyresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdfStyresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfStyresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdf
Styresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdfStyresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.