Styremøte i Helse Nord RHF 26. mars 2015 (sak 25–38)

Styremøte, 26.03.2015

 

Når og hvor

Dato
26.03.2015 
Klokkeslett
13:00-17:00 
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20150326 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20150326 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styremøte 20150326 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150326 - presseprotokoll.pdf
Styresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdfStyresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 februar 2015.pdf
Styresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdfStyresak 27-2015 Årlig melding 2014.pdf
Styresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdfStyresak 27-2015-1 Årlig melding 2014, vedlegg 1 Årlig melding fra Helse Nord til HOD.pdf
Styresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdfStyresak 27-2015-2 Årlig melding 2014, vedlegg 2 Rrapportering av styringsparametre.pdf
Styresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdfStyresak 27-2015-3 Årlig melding 2014, vedlegg 3 Orientering til styret i Helse Nord om tilleggskrav.pdf
Styresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdfStyresak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 - herunder disponering av resultat.pdf
Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdfStyresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr 2-2015.pdf
Styresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdfStyresak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endringer av driftskredittramme i helseforetakene.pdf
Styresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdfStyresak 31-2015 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1.pdf
Styresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdfStyresak 31-2015-1 Budsjett 2015 - justering av rammer nr 1 - nytt forslag til vedtak.pdf
Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 33-2015 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdfStyresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport 31 desember 2014.pdf
Styresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdfStyresak 36-2015-1 Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdfStyresak 36-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3 mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdfStyresak 36-2015-3 E-post med vedlegg fra overlege Jan Størmer UNN Tromsø.pdf
Styresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdfStyresak 36-2015-4 Brev fra ESAs overvåkingsorgan.pdf
Styresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdfStyresak 36-2015-5 Protokoll fra drøftingsmøte 17. mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdfStyresak 36-2015-6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. mars 2015.pdf
Styresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdfStyresak 36-2015-7 Brev fra statsråd Bent Høie om nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.pdf
Styresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150326/Styresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdfStyresak 36-2015-8 E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer.pdf