Styremøte i Helse Nord RHF 26. november 2014 (sak 126–139)

Styremøte, 26.11.2014

 

Når og hvor

Dato
26.11.2014 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf2720700
Styremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20141126 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf4959475
Styremøte 20141126 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styremøte 20141126 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20141126 - presseprotokoll.pdfpdf230400
Styresak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf609081
Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014.pdfStyresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014.pdfpdf762303
Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014–2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014–2020.pdfStyresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014–2020.pdfpdf618751
Styresak 129-2014 Statsbudsjettet 2016 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 129-2014 Statsbudsjettet 2016 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfStyresak 129-2014 Statsbudsjettet 2016 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak.pdfpdf1004228
Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr 10-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr 10-2014.pdfStyresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr 10-2014.pdfpdf1055744
Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport pr. 31. august 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport pr. 31. august 2014.pdfStyresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport pr. 31. august 2014.pdfpdf789577
Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser.pdfStyresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser.pdfpdf1631132
Styresak 132-2014-1 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 93-2014 Budsjett 2015 Oppdatert bærekraftsanalyse, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 132-2014-1 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 93-2014 Budsjett 2015 Oppdatert bærekraftsanalyse, vedlegg 1.pdfStyresak 132-2014-1 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 93-2014 Budsjett 2015 Oppdatert bærekraftsanalyse, vedlegg 1.pdfpdf107271354
Styresak 132-2014-3 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141126/Styresak 132-2014-3 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring, vedlegg 3.pdfStyresak 132-2014-3 Kliniske kontorarbeidsplasser - Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring, vedlegg 3.pdfpdf7301556


Fant du det du lette etter?