Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2011 (sak 112–128)

Styremøte, 26.10.2011

 

Når og hvor

Dato
26.10.2011 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 26OKT2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styremøte 26OKT2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfStyremøte 26OKT2011 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfpdf1421671
Styremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 1.pdfStyremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 1.pdfpdf3165208
Styremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 2.pdfStyremøte 26OKT2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse del 2.pdfpdf3069080
Styremøte 26OKT2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styremøte 26OKT2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 26OKT2011 - presseprotokoll.pdfpdf191822
Styresak 113-2011 Godkjenning av protokoll 28SEP2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 113-2011 Godkjenning av protokoll 28SEP2011.pdfStyresak 113-2011 Godkjenning av protokoll 28SEP2011.pdfpdf181689
Styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011.pdfStyresak 114-2011 Tertialrapport nr. 2-2011.pdfpdf1722041
Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr 9-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr 9-2011.pdfStyresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr 9-2011.pdfpdf1123010
Styresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 4.pdfStyresak 116-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 - nr 4.pdfpdf96263
Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012.pdfStyresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012.pdfpdf595879
Styresak 118-2011 Budsjett 2012 - foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 118-2011 Budsjett 2012 - foretaksgruppen.pdfStyresak 118-2011 Budsjett 2012 - foretaksgruppen.pdfpdf466727
Styresak 119-2011 Budsjett 2012 - Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 119-2011 Budsjett 2012 - Helse Nord RHF.pdfStyresak 119-2011 Budsjett 2012 - Helse Nord RHF.pdfpdf295964
Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt.pdfStyresak 120-2011 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av plan for forprosjekt.pdfpdf674024
Styresak 121-2011 UNN Narvik nybygg, trinnvis utbygging - tillegg til konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 121-2011 UNN Narvik nybygg, trinnvis utbygging - tillegg til konseptfaserapport.pdfStyresak 121-2011 UNN Narvik nybygg, trinnvis utbygging - tillegg til konseptfaserapport.pdfpdf625604
Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfStyresak 122-2011 Salg av eiendom ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdfpdf4896276
Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF – godkjenning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF – godkjenning.pdfStyresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF – godkjenning.pdfpdf893165
Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord, oppfølging av styresak 74-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord, oppfølging av styresak 74-2011.pdfStyresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord, oppfølging av styresak 74-2011.pdfpdf169655
Styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak - veileder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak - veileder.pdfStyresak 125-2011 Styrearbeid i helseforetak - veileder.pdfpdf443310
Styresak 127-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20111026/Styresak 127-2011 Referatsaker.pdfStyresak 127-2011 Referatsaker.pdfpdf1461285


Fant du det du lette etter?