Styremøte i Helse Nord RHF 26. oktober 2016

Styremøte, 26.10.2016

 

Når og hvor

Dato
26.10.2016 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfStyremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfpdf3557780
Styremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20161026 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf4046348
Styremøte 20161026 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styremøte 20161026 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20161026 - presseprotokoll.pdfpdf681980
Styresak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 111-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf766705
Styresak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.09.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.09.2016.pdfStyresak 112-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.09.2016.pdfpdf910683
Styresak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - tiltak.pdfStyresak 113-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - tiltak.pdfpdf1971612
Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 114-2016 Budsjett 2017 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf965344
Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfStyresak 115-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfpdf949956
Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr 9-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr 9-2016.pdfStyresak 116-2016 Virksomhetsrapport nr 9-2016.pdfpdf1560628
Styresak 117-2016 Tertialrapport nr 2-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 117-2016 Tertialrapport nr 2-2016.pdfStyresak 117-2016 Tertialrapport nr 2-2016.pdfpdf1342942
Styresak 119-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 119-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfStyresak 119-2016 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfpdf798484
Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfStyresak 120-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.08.2016.pdfpdf1575104
Styresak 121-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31.08.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 121-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31.08.2016.pdfStyresak 121-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31.08.2016.pdfpdf812163
Styresak 122-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31.08.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 122-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31.08.2016.pdfStyresak 122-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 31.08.2016.pdfpdf900647
Styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 123-2016 Finnmarkssykehuset - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfStyresak 123-2016 Finnmarkssykehuset - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfpdf765728
Styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 124-2016 Finnmarkssykehuset - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus.pdfStyresak 124-2016 Finnmarkssykehuset - salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus.pdfpdf779916
Styresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av vedtak.pdfStyresak 125-2016 Etablering av Helse Nord IKT HF - stadfestelse av vedtak.pdfpdf776211
Styresak 126-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport om oppfølging av refusjon for sykefravær fra NAV.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 126-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport om oppfølging av refusjon for sykefravær fra NAV.pdfStyresak 126-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport om oppfølging av refusjon for sykefravær fra NAV.pdfpdf772890
Styresak 127-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen.pdfStyresak 127-2016-1 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 foretaksgruppen.pdfpdf146076
Styresak 127-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr 2-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr 2-2016.pdfStyresak 127-2016-2 Protokoll fra drøftingsmøte 25. oktober 2016 ad. Tertialrapport nr 2-2016.pdfpdf144332
Styresak 127-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfStyresak 127-2016-3 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Budsjett 2017 Helse Nord RHF.pdfpdf146210
Styresak 127-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse.pdfStyresak 127-2016-4 Protokoll fra drøftingsmøte 20. oktober 2016 ad. Sykehusinnkjøp HF – Virksomhetsoverdragelse.pdfpdf145518
Styresak 127-2016-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04.10.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04.10.2016.pdfStyresak 127-2016-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04.10.2016.pdfpdf1360632
Styresak 127-2016-6 Felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti om ambulansefly i Alta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-6 Felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti om ambulansefly i Alta.pdfStyresak 127-2016-6 Felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti om ambulansefly i Alta.pdfpdf837622
Styresak 127-2016-7 Uttalelse fra Bodø kommune om likeverdig behandling av hjertepasienter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-7 Uttalelse fra Bodø kommune om likeverdig behandling av hjertepasienter.pdfStyresak 127-2016-7 Uttalelse fra Bodø kommune om likeverdig behandling av hjertepasienter.pdfpdf894310
Styresak 127-2016-8 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19.10.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20161026/Styresak 127-2016-8 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19.10.2016.pdfStyresak 127-2016-8 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19.10.2016.pdfpdf810797


Fant du det du lette etter?