Styremøte i Helse Nord RHF 26. september 2018

Styremøte, 26.09.2018

Protokoll (referat) med vedtak fra styremøtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
26.09.2018 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 1.pdfStyremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 1.pdfpdf3419449
Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 2.pdfStyremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter, ettersendelse del 2.pdfpdf564592
Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180926 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf5982565
Styremøte 20180926 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styremøte 20180926 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180926 - presseprotokoll.pdfpdf1334800
Styresak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 116-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf124743
Styresak 117-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 117-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdfStyresak 117-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.08.2018.pdfpdf518823
Styresak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat.pdfStyresak 118-2018 Arbeid med å vurdere ev nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat.pdfpdf406340
Styresak 119-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 119-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdfStyresak 119-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord.pdfpdf237874
Styresak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 3.pdfStyresak 120-2018 Budsjett 2018 - justering av budsjett nr 3.pdfpdf433476
Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr 8-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr 8-2018.pdfStyresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr 8-2018.pdfpdf1626443
Styresak 122-2018 Miljølaboratorium ved UNN - informasjon og planer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 122-2018 Miljølaboratorium ved UNN - informasjon og planer.pdfStyresak 122-2018 Miljølaboratorium ved UNN - informasjon og planer.pdfpdf170496
Styresak 124-2018-1 Uttalelse fra Sømna eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 124-2018-1 Uttalelse fra Sømna eldreråd.pdfStyresak 124-2018-1 Uttalelse fra Sømna eldreråd.pdfpdf437075
Styresak 124-2018-2 Fra Rana kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 124-2018-2 Fra Rana kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 124-2018-2 Fra Rana kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf1182287
Styresak 124-2018-3 Fra Vefsn kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 124-2018-3 Fra Vefsn kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 124-2018-3 Fra Vefsn kommune ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf618678
Styresak 124-2018-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 124-2018-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018.pdfStyresak 124-2018-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2018.pdfpdf703016
Styresak 124-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om arbeid med å vurdere ev. nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 124-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om arbeid med å vurdere ev. nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta.pdfStyresak 124-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte om arbeid med å vurdere ev. nye tilbud til Finnmarkssykehuset klinikk Alta.pdfpdf587618
Styresak 126-2018 Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 126-2018 Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN.pdfStyresak 126-2018 Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskiftet ved UNN.pdfpdf564480
Styresak 126-2018-1 Vedlegg - Rapporten fra PwC om lederskiftet ved UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 126-2018-1 Vedlegg - Rapporten fra PwC om lederskiftet ved UNN.pdfStyresak 126-2018-1 Vedlegg - Rapporten fra PwC om lederskiftet ved UNN.pdfpdf583613
Styresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland - endring av forutsetninger for valg av lokalisering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180926/Styresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland - endring av forutsetninger for valg av lokalisering.pdfStyresak 127-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland - endring av forutsetninger for valg av lokalisering.pdfpdf214290


Fant du det du lette etter?