Styremøte i Helse Nord RHF 27. april 2011 (sak 42–54)

Styremøte, 27.04.2011

 

Når og hvor

Dato
27.04.2011 
Klokkeslett
10:30-16:30
Sted
Rica Arctic Hotell, Kirkenes
 

Saksdokumenter

Styremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf2792371
Styremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20110427 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf1825413
Styremøte 20110427 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styremøte 20110427 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20110427 - presseprotokoll.pdfpdf249229
Styresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf30388
Styresak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24032011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24032011.pdfStyresak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24032011.pdfpdf541409
Styresak 45-2011 Forslag til forskrift om fredning - høringsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 45-2011 Forslag til forskrift om fredning - høringsuttalelse.pdfStyresak 45-2011 Forslag til forskrift om fredning - høringsuttalelse.pdfpdf185751
Styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord - involvering av styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord - involvering av styret.pdfStyresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord - involvering av styret.pdfpdf39009
Styresak 47-2011 UNN Tromsø, konseptrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 47-2011 UNN Tromsø, konseptrapport.pdfStyresak 47-2011 UNN Tromsø, konseptrapport.pdfpdf1203921
Styresak 48-2011 Økonomirapport nr 3-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 48-2011 Økonomirapport nr 3-2011.pdfStyresak 48-2011 Økonomirapport nr 3-2011.pdfpdf749814
Styresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling.pdfStyresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling.pdfpdf1847783
Styresak 50-2011 Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 50-2011 Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfStyresak 50-2011 Plan for internrevisjon 2011-2012.pdfpdf34776
Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport 7-2009 - Kvalitetssystem, dokumentstyring og avviksbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport 7-2009 - Kvalitetssystem, dokumentstyring og avviksbehandling.pdfStyresak 51-2011 Internrevisjonsrapport 7-2009 - Kvalitetssystem, dokumentstyring og avviksbehandling.pdfpdf84365
Styresak 52-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 52-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 52-2011 Orienteringssaker.pdfpdf864571
Styresak 53-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110427/Styresak 53-2011 Referatsaker.pdfStyresak 53-2011 Referatsaker.pdfpdf234864


Fant du det du lette etter?