Styremøte i Helse Nord RHF 27. august 2014 (sak 84–96)

Styremøte, 27.08.2014

 

Når og hvor

Dato
27.08.2014 
Klokkeslett
13:00-16:30
Sted
Rica Arctic Hotell, Kirkenes
 

Møtedokumenter

Styremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 20140827 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdf
Styremøte 20140827 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styremøte 20140827 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140827 - presseprotokoll.pdf
Styresak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014.pdfStyresak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014.pdf
Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr 6 og 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr 6 og 7.pdfStyresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr 6 og 7.pdf
Styresak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013.pdfStyresak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013.pdf
Styresak 87-2014-1 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 87-2014-1 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013, vedlegg.pdfStyresak 87-2014-1 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013, vedlegg.pdf
Styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017.pdfStyresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017.pdf
Styresak 88-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 88-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 1.pdfStyresak 88-2014-1 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 1.pdf
Styresak 88-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 88-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 2.pdfStyresak 88-2014-2 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 2.pdf
Styresak 88-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 88-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 3.pdfStyresak 88-2014-3 Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017, vedlegg 3.pdf
Styresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019.pdfStyresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019.pdf
Styresak 89-2014-1 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 89-2014-1 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019, vedlegg.pdfStyresak 89-2014-1 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019, vedlegg.pdf
Styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste.pdfStyresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste.pdf
Styresak 90-2014-2 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 90-2014-2 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 2.pdfStyresak 90-2014-2 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 2.pdf
Styresak 90-2014-3 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 90-2014-3 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 3.pdfStyresak 90-2014-3 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste, vedlegg 3.pdf
Styresak 94-2014-3 Helse Nord IKT - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 94-2014-3 Helse Nord IKT - evaluering.pdfStyresak 94-2014-3 Helse Nord IKT - evaluering.pdf
Styresak 94-2014-3-1 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 94-2014-3-1 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 1.pdfStyresak 94-2014-3-1 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 1.pdf
Styresak 94-2014-3-2 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 94-2014-3-2 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 2.pdfStyresak 94-2014-3-2 Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005, vedlegg 2.pdf
Styresak 94-2014-4 Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 94-2014-4 Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 94-2014-4 Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 95-2014-1 Brev til HOD ang. valg av styrer i helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 95-2014-1 Brev til HOD ang. valg av styrer i helseforetak.pdfStyresak 95-2014-1 Brev til HOD ang. valg av styrer i helseforetak.pdf
Styresak 95-2014-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 95-2014-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2014.pdfStyresak 95-2014-2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2014.pdf
Styresak 95-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøter om kompetanseutfordringer og handlingsplan for diabetes.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 95-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøter om kompetanseutfordringer og handlingsplan for diabetes.pdfStyresak 95-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøter om kompetanseutfordringer og handlingsplan for diabetes.pdf
Styresak 95-2014-5 Brev fra HOD ang. godtgjørelse til ledende ansatte - innspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140827/Styresak 95-2014-5 Brev fra HOD ang. godtgjørelse til ledende ansatte - innspill.pdfStyresak 95-2014-5 Brev fra HOD ang. godtgjørelse til ledende ansatte - innspill.pdf


Fant du det du lette etter?