Styremøte i Helse Nord RHF 27. februar 2013 (sak 10–25)

Styremøte, 27.02.2013

 

Når og hvor

Dato
27.02.2013 
Klokkeslett
09:30-14:00
Sted
Clarion Hotell Bryggen, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130227 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styremøte 20130227 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130227 - presseprotokoll.pdf
Styremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer offentlig utgave.pdfStyremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer offentlig utgave.pdf
Styremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer, offentlig utgave, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer, offentlig utgave, ettersendelse.pdfStyremøte 20130227 Innkalling og sakspapirer, offentlig utgave, ettersendelse.pdf
Styresak_10-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_10-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_10-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdf
Styresak_11-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_06022013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_11-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_06022013.pdfStyresak_11-2013_Godkjenning_av_protokoll_styremote_06022013.pdf
Styresak_13-2013_Etablering_av_Helsetjenestens_driftsorganisasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_13-2013_Etablering_av_Helsetjenestens_driftsorganisasjon.pdfStyresak_13-2013_Etablering_av_Helsetjenestens_driftsorganisasjon.pdf
Styresak_14-2013_Miljostyring_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_14-2013_Miljostyring_i_Helse_Nord.pdfStyresak_14-2013_Miljostyring_i_Helse_Nord.pdf
Styresak_15-2013_Nasjonalt_samarbeid_om_innkjop_og_forbedringsprosesser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_15-2013_Nasjonalt_samarbeid_om_innkjop_og_forbedringsprosesser.pdfStyresak_15-2013_Nasjonalt_samarbeid_om_innkjop_og_forbedringsprosesser.pdf
Styresak_16-2013_Private_somatiske_sykehustjenester_resultat_av_anskaffelsen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_16-2013_Private_somatiske_sykehustjenester_resultat_av_anskaffelsen.pdfStyresak_16-2013_Private_somatiske_sykehustjenester_resultat_av_anskaffelsen.pdf
Styresak_17-2013_Samarbeid_innen_eiendomsvirksomheten_mellom_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_17-2013_Samarbeid_innen_eiendomsvirksomheten_mellom_RHF.pdfStyresak_17-2013_Samarbeid_innen_eiendomsvirksomheten_mellom_RHF.pdf
Styresak_18-2013_Virksomhetsrapport_1-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_18-2013_Virksomhetsrapport_1-2013.pdfStyresak_18-2013_Virksomhetsrapport_1-2013.pdf
Styresak_19-2013_Ambulansetjenesten_i_NLSH.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_19-2013_Ambulansetjenesten_i_NLSH.pdfStyresak_19-2013_Ambulansetjenesten_i_NLSH.pdf
Styresak_20-2013_Regional_plan_for_helsemessig_og_sosial_beredskap_2013-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_20-2013_Regional_plan_for_helsemessig_og_sosial_beredskap_2013-2016.pdfStyresak_20-2013_Regional_plan_for_helsemessig_og_sosial_beredskap_2013-2016.pdf
Styresak_21-2013_Internrevisjonsrapport_10-2012_Kontroll_av_helsepersonells_kompetanse_og_autorisasjon_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_21-2013_Internrevisjonsrapport_10-2012_Kontroll_av_helsepersonells_kompetanse_og_autorisasjon_i_Helse_Nord.pdfStyresak_21-2013_Internrevisjonsrapport_10-2012_Kontroll_av_helsepersonells_kompetanse_og_autorisasjon_i_Helse_Nord.pdf
Styresak_22-2013_Internrevisjonsrapport_11-2012_Helse_Nord_RHFs_styring_og_kontroll_med_FIKS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_22-2013_Internrevisjonsrapport_11-2012_Helse_Nord_RHFs_styring_og_kontroll_med_FIKS.pdfStyresak_22-2013_Internrevisjonsrapport_11-2012_Helse_Nord_RHFs_styring_og_kontroll_med_FIKS.pdf
Styresak_23-2013-3_Strategi_i_Helse_Nord_revidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_23-2013-3_Strategi_i_Helse_Nord_revidert.pdfStyresak_23-2013-3_Strategi_i_Helse_Nord_revidert.pdf
Styresak_23-2013-4_Internrevisjonsrapport_15-2009_Etterlevelse_av_regelverket_for_offentlige_anskaffelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_23-2013-4_Internrevisjonsrapport_15-2009_Etterlevelse_av_regelverket_for_offentlige_anskaffelser.pdfStyresak_23-2013-4_Internrevisjonsrapport_15-2009_Etterlevelse_av_regelverket_for_offentlige_anskaffelser.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_1.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_1.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_2.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_2.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_3.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_3.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_4.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_4.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_5.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_5.pdf
Styresak_24-2013_Referatsaker_6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130227/Styresak_24-2013_Referatsaker_6.pdfStyresak_24-2013_Referatsaker_6.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.