Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2014 (sak 57–69)

Styremøte, 27.05.2014

 

Når og hvor

Dato
27.05.2014 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Rica Ishavshotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1910738
Styremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20140527 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf5746518
Styremøte 20140527 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styremøte 20140527 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140527 - presseprotokoll.pdfpdf216094
Styresak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 57-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf602628
Styresak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfStyresak 58-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014.pdfpdf712037
Styresak 59-2014 ØNH-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 59-2014 ØNH-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten.pdfStyresak 59-2014 ØNH-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten.pdfpdf680174
Styresak 60-2014 Oppfølging av internrevisjonsrapport - bestilling og mottak av prøvesvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 60-2014 Oppfølging av internrevisjonsrapport - bestilling og mottak av prøvesvar.pdfStyresak 60-2014 Oppfølging av internrevisjonsrapport - bestilling og mottak av prøvesvar.pdfpdf648499
Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer - presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer - presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder.pdfStyresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer - presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder.pdfpdf1955901
Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord.pdfStyresak 62-2014 Kliniske kontorplasser i Helse Nord.pdfpdf708127
Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og rus, retting av feil.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og rus, retting av feil.pdfStyresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og rus, retting av feil.pdfpdf653675
Styresak 64-2014 UNN Tromsø, A-fløy - endret utbyggingsstrategi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 64-2014 UNN Tromsø, A-fløy - endret utbyggingsstrategi.pdfStyresak 64-2014 UNN Tromsø, A-fløy - endret utbyggingsstrategi.pdfpdf686932
Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr 4-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr 4-2014.pdfStyresak 65-2014 Virksomhetsrapport nr 4-2014.pdfpdf1258199
Styresak 66-2014 Møteplan 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 66-2014 Møteplan 2015.pdfStyresak 66-2014 Møteplan 2015.pdfpdf585380
Styresak 67-2014-3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 67-2014-3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster.pdfStyresak 67-2014-3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster.pdfpdf1204886
Styresak 67-2014-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 67-2014-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfStyresak 67-2014-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfpdf663310
Styresak 68-2014-1 Brev fra Mental Helse Nordland om varsel på klage over vedtak i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 68-2014-1 Brev fra Mental Helse Nordland om varsel på klage over vedtak i Helse Nord RHF.pdfStyresak 68-2014-1 Brev fra Mental Helse Nordland om varsel på klage over vedtak i Helse Nord RHF.pdfpdf1127685
Styresak 68-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. mai 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140527/Styresak 68-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. mai 2014.pdfStyresak 68-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. mai 2014.pdfpdf671340


Fant du det du lette etter?