Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015 (sak 50–60)

Styremøte, 27.05.2015

 

Når og hvor

Dato
27.05.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20150527 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styremøte 20150527 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150527 - presseprotokoll.pdf
Styresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdfStyresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdf
Styresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdfStyresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdf
Styresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdfStyresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdf
Styresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdfStyresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdf
Styresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdfStyresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdf
Styresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdfStyresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdf
Styresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdfStyresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdf
Styresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdfStyresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdf
Styresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdfStyresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdf
Styresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdfStyresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdf
Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdfStyresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdf
Styresak 57-2015 Møteplan 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 57-2015 Møteplan 2016.pdfStyresak 57-2015 Møteplan 2016.pdf
Styresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdfStyresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdf
Styresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdfStyresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdf
Styresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdfStyresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdf
Styresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdfStyresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdf
Styresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdfStyresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdf
Styresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdfStyresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdf
Styresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfStyresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdf
Styresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdfStyresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdf
Styresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdfStyresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdf
Styresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdfStyresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdf
Styresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdfStyresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdf
Styresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdfStyresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdf
Styresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdfStyresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.