Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015 (sak 50–60)

Styremøte, 27.05.2015

 

Når og hvor

Dato
27.05.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20150527 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styremøte 20150527 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150527 - presseprotokoll.pdfpdf231332
Styresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf762880
Styresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdfStyresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29042015.pdfpdf867814
Styresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdfStyresak 52-2015 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025.pdfpdf852662
Styresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdfStyresak 52-2015-1 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 1.pdfpdf186150
Styresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdfStyresak 52-2015-2 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 2.pdfpdf7336889
Styresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdfStyresak 52-2015-3 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 3.pdfpdf9299247
Styresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdfStyresak 52-2015-4 Helgelandssykehuset - utviklingsplan 2025, vedlegg 4.pdfpdf3974998
Styresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdfStyresak 53-2015 UNN Tromsø PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet.pdfpdf846713
Styresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdfStyresak 53-2015-2 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 2.pdfpdf1994443
Styresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdfStyresak 53-2015-3 UNN Tromsø, PET-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, vedlegg 3.pdfpdf370450
Styresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdfStyresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt.pdfpdf778569
Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdfStyresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr 4-2015.pdfpdf1534453
Styresak 57-2015 Møteplan 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 57-2015 Møteplan 2016.pdfStyresak 57-2015 Møteplan 2016.pdfpdf743534
Styresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdfStyresak 58-2015-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014.pdfpdf751661
Styresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdfStyresak 58-2015-3-1 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 1.pdfpdf1544310
Styresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdfStyresak 58-2015-3-2 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 2.pdfpdf1335372
Styresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdfStyresak 58-2015-3-3 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 3.pdfpdf2197092
Styresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdfStyresak 58-2015-3-4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 4.pdfpdf1264194
Styresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdfStyresak 58-2015-3-5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014, vedlegg 5.pdfpdf1425511
Styresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfStyresak 58-2015-4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.pdfpdf799879
Styresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdfStyresak 59-2015-1 Protokoll fra AU i RBU 06052015.pdfpdf768703
Styresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdfStyresak 59-2015-2 Referat fra møte i Revisjonsutvalget 29042015.pdfpdf903292
Styresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdfStyresak 59-2015-3 E-post fra Konstali Helsenor AS 05052015.pdfpdf1255423
Styresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdfStyresak 59-2015-4 E-post fra Narvik kommune ang uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd.pdfpdf1257432
Styresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdfStyresak 59-2015-5 E-post fra Konstali Helsenor om styrets ansvar 13052015.pdfpdf4098660
Styresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150527/Styresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdfStyresak 59-2015-6 Styresak 59-20156 E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil.pdfpdf843626


Fant du det du lette etter?