Styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2020

Styremøte, 27.05.2020

Protokoll (referat) med vedtak fra styremøtet er lagt ut.

Vi strømmet styremøtet på vår YouTube-kanal


Sak om Nye UNN Narvik

Deler av styresak 75-2020 Nye UNN Narvik – godkjenning av forprosjekt og byggestart er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens § 23, første ledd. Denne lovhjemmelen handler om hensynet til det offentliges forhandlingsposisjon og forsvarlig personal- og økonomiforvaltning.

I saken om Nye UNN Narvik handler opplysningene som er unntatt offentlighet om vurderinger som vil kunne svekke vår forhandlingsposisjon overfor leverandører og forsvarlig økonomiforvaltning.

Styret lukket møtet i medhold av helseforetaksloven § 26 a, 2. ledd nr. 4.

Styret fikk i lukket møte framlagt informasjonen unntatt offentlighet. Møtet ble åpnet igjen og behandlingen av saken fortsatte etter at ikke-offentlig informasjon var gitt.

Når og hvor

Dato
27.05.2020 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Skype-møte
 


Fant du det du lette etter?