Styremøte i Helse Nord RHF 27. mars 2014 (sak 27–43)

Styremøte, 27.03.2014

 

Når og hvor

Dato
27.03.2014 
Klokkeslett
08:30-14:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfpdf2252139
Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf3226435
Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf7287839
Styremøte 20140327 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140327 - presseprotokoll.pdfpdf263097
Styresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf607490
Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdfStyresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdfpdf687761
Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdfStyresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdfpdf769940
Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdfStyresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdfpdf617977
Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdfStyresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdfpdf4182910
Styresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdfStyresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdfpdf1157896
Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfStyresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfpdf654111
Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdfStyresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdfpdf627256
Styresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdfStyresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdfpdf1752847
Styresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdfStyresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdfpdf1735649
Styresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdfStyresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdfpdf765309
Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdfStyresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdfpdf1002305
Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdfStyresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdfpdf1121218
Styresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdfStyresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdfpdf854364
Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdfStyresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdfpdf1023519
Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfStyresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfpdf603742
Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdfStyresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdfpdf606542
Styresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdfStyresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdfpdf600262
Styresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdfStyresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdfpdf1077216
Styresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdfStyresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdfpdf738455
Styresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf638732
Styresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf633792
Styresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf1126178
Styresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf85865
Styresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfpdf146505
Styresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfpdf121495
Styresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdfpdf215864
Styresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf80699
Styresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfpdf226204
Styresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfpdf147708
Styresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdfStyresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdfpdf668756
Styresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdfStyresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdfpdf740773
Styresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdfStyresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdfpdf637994
Styresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdfStyresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdfpdf642154
Styresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdfStyresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdfpdf845640
Styresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdfStyresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdfpdf785996
Styresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfpdf952664


Fant du det du lette etter?