Styremøte i Helse Nord RHF 27. mars 2014 (sak 27–43)

Styremøte, 27.03.2014

 

Når og hvor

Dato
27.03.2014 
Klokkeslett
08:30-14:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse nr 2.pdf
Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20140327 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 20140327 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styremøte 20140327 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140327 - presseprotokoll.pdf
Styresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 27-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdfStyresak 28-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2014.pdf
Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdfStyresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene.pdf
Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdfStyresak 30-2014 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016.pdf
Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdfStyresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne.pdf
Styresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdfStyresak 32-2014 Årlig melding 2013.pdf
Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfStyresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdf
Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdfStyresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord - forslag.pdf
Styresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdfStyresak 34-2014-1 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 1.pdf
Styresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdfStyresak 34-2014-2 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 2.pdf
Styresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdfStyresak 34-2014-3 Seniorpolitikk i Helse Nord, vedlegg 3.pdf
Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdfStyresak 35-2014 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2013.pdf
Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdfStyresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014.pdf
Styresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdfStyresak 37-2014 Oppfølging internrevisonsrapport 1-2013 - Tverrgående prosesser mellom helseforetak og Pasientreiser.pdf
Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdfStyresak 38-2014 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013.pdf
Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfStyresak 39-2014 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdf
Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdfStyresak 40-2014 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord.pdf
Styresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdfStyresak 41-2014-3 Kvalitetsbasert finansiering.pdf
Styresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdfStyresak 41-2014-3-1 Kvalitetsbasert finansiering, vedlegg.pdf
Styresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdfStyresak 42-2014-1 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 28. februar 2014.pdf
Styresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-10 Brev fra Voksne for barn om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-11 Brev fra legeforum Nordlandssykehuset om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-12 Brev fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-13 Brev 1 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-14 Svar fra Helgelandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-15 Svar fra Nordlandssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 42-2014-16 Brev fra Meløy kommune - Behold traumeenheten ved Nordlandssykehuset.pdf
Styresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-17 Brev 2 fra Gunnar Wøllo Egeberg om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-18 Svar fra Finnmarkssykehuset - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-19 Svar fra UNN - Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern.pdf
Styresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdfStyresak 42-2014-2 E-post fra Hammerfest Arbeiderparti om renovering eller bygging av nytt Finnmarkssykehuset Hammerfest.pdf
Styresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdfStyresak 42-2014-3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20032014.pdf
Styresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdfStyresak 42-2014-5 Brev fra Metal Helse Tromsø ang. traumebehandling.pdf
Styresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdfStyresak 42-2014-6 Uttalelse fra HLF Finnmark om audiografsituasjonen i Finnmark.pdf
Styresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdfStyresak 42-2014-7 Brev fra Metal Helse Nordland ang. traumebehandling.pdf
Styresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdfStyresak 42-2014-8 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13032014.pdf
Styresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140327/Styresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2014-9 E-post fra Hildur Gunnarsdottir om styresak 31-2014 Traumebehandling psykisk helsevern.pdf


Fant du det du lette etter?