Styremøte i Helse Nord RHF 27. november 2013 (sak 122–135)

Styremøte, 27.11.2013

 

Når og hvor

Dato
27.11.2013 
Klokkeslett
10:30-15:30
Sted
Rica hotell, Alta
 

Saksdokumenter

Styremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf2320665
Styremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20131127 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf3891054
Styresak 122-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 122-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfStyresak 122-2013 Godkjenning innkalling og saksliste.pdfpdf338291
Styresak 123-2013 Godkjenning protokoll styremøte 30102013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 123-2013 Godkjenning protokoll styremøte 30102013.pdfStyresak 123-2013 Godkjenning protokoll styremøte 30102013.pdfpdf469487
Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport 10.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport 10.pdfStyresak 124-2013 Virksomhetsrapport 10.pdfpdf759513
Styresak 125-2013 Statsbudsjettet 2015 innspill.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 125-2013 Statsbudsjettet 2015 innspill.pdfStyresak 125-2013 Statsbudsjettet 2015 innspill.pdfpdf498342
Styresak 126-2013 Byggeprosjekter NLSH.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 126-2013 Byggeprosjekter NLSH.pdfStyresak 126-2013 Byggeprosjekter NLSH.pdfpdf800461
Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11-2012 FIKS-programmet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11-2012 FIKS-programmet.pdfStyresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11-2012 FIKS-programmet.pdfpdf972890
Styresak 128-2013 Reisepolicy pasientreiser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 128-2013 Reisepolicy pasientreiser.pdfStyresak 128-2013 Reisepolicy pasientreiser.pdfpdf516056
Styresak 129-2013 Samhandlingsreformen prioriterte pasientgrupper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 129-2013 Samhandlingsreformen prioriterte pasientgrupper.pdfStyresak 129-2013 Samhandlingsreformen prioriterte pasientgrupper.pdfpdf414839
Styresak 130-2013 Ferieplanlegging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 130-2013 Ferieplanlegging.pdfStyresak 130-2013 Ferieplanlegging.pdfpdf347154
Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 1.pdfStyresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 1.pdfpdf1375133
Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 2.pdfStyresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø, vedlegg 2.pdfpdf4868040
Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø.pdfStyresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport frå delprosjekt Bygg og miljø.pdfpdf371844
Styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT.pdfStyresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT.pdfpdf488629
Styresak 133-2013-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 133-2013-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfStyresak 133-2013-3 Oppfølging av styrets vedtak.pdfpdf375691
Styresak 133-2013-4 Samarbeidsavtaler Legemiddelindustrien og leverandører.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 133-2013-4 Samarbeidsavtaler Legemiddelindustrien og leverandører.pdfStyresak 133-2013-4 Samarbeidsavtaler Legemiddelindustrien og leverandører.pdfpdf690610
Styresak 133-2013-5 Vernebestemmelser knyttet til arbeids- og hviletid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 133-2013-5 Vernebestemmelser knyttet til arbeids- og hviletid.pdfStyresak 133-2013-5 Vernebestemmelser knyttet til arbeids- og hviletid.pdfpdf376280
Styresak 133-2013-6 Veileder førkommersielle anskaffelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 133-2013-6 Veileder førkommersielle anskaffelser.pdfStyresak 133-2013-6 Veileder førkommersielle anskaffelser.pdfpdf335208
Styresak 133-2013-7 Nordlandssykehuset - nedleggelse av enhet for traumelidelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 133-2013-7 Nordlandssykehuset - nedleggelse av enhet for traumelidelser.pdfStyresak 133-2013-7 Nordlandssykehuset - nedleggelse av enhet for traumelidelser.pdfpdf330621
Styresak 134-2013 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 1.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 1.pdfpdf137488
Styresak 134-2013 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 2.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 2.pdfpdf151545
Styresak 134-2013 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 3.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 3.pdfpdf114576
Styresak 134-2013 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 4.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 4.pdfpdf113648
Styresak 134-2013 Referatsaker 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 5.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 5.pdfpdf372178
Styresak 134-2013 Referatsaker 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 6.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 6.pdfpdf204080
Styresak 134-2013 Referatsaker 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 7.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 7.pdfpdf58376
Styresak 134-2013 Referatsaker 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131127/Styresak 134-2013 Referatsaker 8.pdfStyresak 134-2013 Referatsaker 8.pdfpdf177207


Fant du det du lette etter?