Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017

Styremøte, 27.09.2017

Protokoll (referat) med vedtak etter møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
27.09.2017 
Klokkeslett
10:30-15:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170927 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170927 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styremøte 20170927 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170927 - presseprotokoll.pdf
Styresak 093-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 093-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 093-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 094-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 094-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdfStyresak 094-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf
Styresak 095-2017 Virksomhetsrapport nr 8-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 095-2017 Virksomhetsrapport nr 8-2017.pdfStyresak 095-2017 Virksomhetsrapport nr 8-2017.pdf
Styresak 096-2017 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 096-2017 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm.pdfStyresak 096-2017 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm.pdf
Styresak 096-2017-1 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 096-2017-1 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 1.pdfStyresak 096-2017-1 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 1.pdf
Styresak 096-2017-2 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 096-2017-2 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 2.pdfStyresak 096-2017-2 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 2.pdf
Styresak 096-2017-3 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 096-2017-3 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 3.pdfStyresak 096-2017-3 Innføring av digitale løsninger - inn- og utsjekk, pasienttavler mm, vedlegg 3.pdf
Styresak 097-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 097-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF.pdfStyresak 097-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning, vedlegg.pdfStyresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning, vedlegg.pdf
Styresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon.pdfStyresak 098-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon.pdf
Styresak 099-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 099-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak.pdfStyresak 099-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak.pdf
Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdfStyresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 - Risikostyring i Helse Nord.pdf
Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 Risikostyring i Helse Nord, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 Risikostyring i Helse Nord, vedlegg.pdfStyresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01-2017 Risikostyring i Helse Nord, vedlegg.pdf
Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 - Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 - Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering.pdfStyresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 - Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering.pdf
Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering, vedlegg.pdfStyresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04-2017 Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering, vedlegg.pdf
Styresak 102-2017-3 PET-senter - totale kostnader for investering og drift.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 102-2017-3 PET-senter - totale kostnader for investering og drift.pdfStyresak 102-2017-3 PET-senter - totale kostnader for investering og drift.pdf
Styresak 102-2017-4 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 102-2017-4 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat.pdfStyresak 102-2017-4 Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat.pdf
Styresak 102-2017-5 Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 102-2017-5 Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og helseforetak.pdfStyresak 102-2017-5 Husebekk-utvalgets rapport Samordning mellom universiteter og helseforetak.pdf
Styresak 103-2017-1 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument - brev fra Bent Høie.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 103-2017-1 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument - brev fra Bent Høie.pdfStyresak 103-2017-1 Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument - brev fra Bent Høie.pdf
Styresak 103-2017-2 Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av tilleggsdokument - brev Bent Høie.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170927/Styresak 103-2017-2 Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av tilleggsdokument - brev Bent Høie.pdfStyresak 103-2017-2 Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av tilleggsdokument - brev Bent Høie.pdf


Fant du det du lette etter?