Styremøte i Helse Nord RHF 28. april 2010 (sak 45–53)

Styremøte, 28.04.2010

 

Når og hvor

Dato
28.04.2010 
Klokkeslett
09:00-14:30
Sted
Video-/telefonmøte
 

Saksdokumenter

Styremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1029751
Styremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20100428 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf1242722
Styremøte 20100428- presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styremøte 20100428- presseprotokoll.pdfStyremøte 20100428- presseprotokoll.pdfpdf248672
Styresak_45-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_45-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfStyresak_45-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfpdf25910
Styresak_46-2010_Godkjenning_av_protokoll_26MAR2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_46-2010_Godkjenning_av_protokoll_26MAR2010.pdfStyresak_46-2010_Godkjenning_av_protokoll_26MAR2010.pdfpdf327900
Styresak_47-2010_Lokalsykehusstrategi_høring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_47-2010_Lokalsykehusstrategi_høring.pdfStyresak_47-2010_Lokalsykehusstrategi_høring.pdfpdf304840
Styresak_48-2010_Oppfølging_av_internkontroll_byggeprosjekter_og_vedlikehold_i_HF-ene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_48-2010_Oppfølging_av_internkontroll_byggeprosjekter_og_vedlikehold_i_HF-ene.pdfStyresak_48-2010_Oppfølging_av_internkontroll_byggeprosjekter_og_vedlikehold_i_HF-ene.pdfpdf50494
Styresak_49-2010_Økonomirapport_3-2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_49-2010_Økonomirapport_3-2010.pdfStyresak_49-2010_Økonomirapport_3-2010.pdfpdf977916
Styresak_50-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_50-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdfStyresak_50-2010_Plan_for_internrevisjon_2010-2011.pdfpdf30308
Styresak_51-2010-3_Regnskapsprinsipper.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_51-2010-3_Regnskapsprinsipper.pdfStyresak_51-2010-3_Regnskapsprinsipper.pdfpdf259029
Styresak_51-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_51-2010_Orienteringssaker.pdfStyresak_51-2010_Orienteringssaker.pdfpdf18496
Styresak_52-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_52-2010_Referatsaker.pdfStyresak_52-2010_Referatsaker.pdfpdf319357
Styresak_53-2010_Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100428/Styresak_53-2010_Eventuelt.pdfStyresak_53-2010_Eventuelt.pdfpdf16673


Fant du det du lette etter?