Styremøte i Helse Nord RHF 28. august 2013 (sak 87–96)

Styremøte, 28.08.2013

 

Når og hvor

Dato
28.08.2013 
Klokkeslett
14:00-19:00
Sted
Hotell Phoenix, København
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf964588
Styremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 20130828 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf11727030
Styremøte 20130828 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styremøte 20130828 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20130828 - presseprotokoll.pdfpdf172305
Styresak 87-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 87-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 87-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf332582
Styresak 88-2013 Godkjenning av protokoll 20062013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 88-2013 Godkjenning av protokoll 20062013.pdfStyresak 88-2013 Godkjenning av protokoll 20062013.pdfpdf541446
Styresak 89-2013 Lønnsjustering admdir.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 89-2013 Lønnsjustering admdir.pdfStyresak 89-2013 Lønnsjustering admdir.pdfpdf320260
Styresak 90-2013 Etablering regionale datasentre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 90-2013 Etablering regionale datasentre.pdfStyresak 90-2013 Etablering regionale datasentre.pdfpdf441932
Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr 6-2013 og 7-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr 6-2013 og 7-2013.pdfStyresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr 6-2013 og 7-2013.pdfpdf771728
Styresak 92-2013 Nasjonalt senter partikkelterapi - lokalisering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 92-2013 Nasjonalt senter partikkelterapi - lokalisering.pdfStyresak 92-2013 Nasjonalt senter partikkelterapi - lokalisering.pdfpdf353996
Styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1-2013.pdfStyresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 1-2013.pdfpdf337002
Styresak 94-2013-3 Anskaffelse pasientreiser resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 94-2013-3 Anskaffelse pasientreiser resultat.pdfStyresak 94-2013-3 Anskaffelse pasientreiser resultat.pdfpdf351851
Styresak 94-2013-4 Flyvning nyfødte yngre enn 48 timer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 94-2013-4 Flyvning nyfødte yngre enn 48 timer.pdfStyresak 94-2013-4 Flyvning nyfødte yngre enn 48 timer.pdfpdf332669
Styresak 94-2013-5 Årsplan 2014 styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 94-2013-5 Årsplan 2014 styret.pdfStyresak 94-2013-5 Årsplan 2014 styret.pdfpdf316039
Styresak 95-2013 Referatsaker 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 1.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 1.pdfpdf25761
Styresak 95-2013 Referatsaker 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 2.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 2.pdfpdf37215
Styresak 95-2013 Referatsaker 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 3.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 3.pdfpdf10464699
Styresak 95-2013 Referatsaker 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 4.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 4.pdfpdf363940
Styresak 95-2013 Referatsaker 5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 5.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 5.pdfpdf357735
Styresak 95-2013 Referatsaker 6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 6.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 6.pdfpdf141278
Styresak 95-2013 Referatsaker 7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 7.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 7.pdfpdf369759
Styresak 95-2013 Referatsaker 8.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 8.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 8.pdfpdf321409
Styresak 95-2013 Referatsaker 9.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130828/Styresak 95-2013 Referatsaker 9.pdfStyresak 95-2013 Referatsaker 9.pdfpdf95292


Fant du det du lette etter?