Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018

Styremøte, 28.02.2018

Saksdokumenter er lagt ut.

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

I styresak 13-2018 mangler følgende informasjon

Forslag til kandidater til styret i Helgelandssykehuset

Forslag fra Nordland fylkeskommune:
Lotte Grepp Knutsen, Bodø 
Monika Ahyee, Bodø 
Espen Thorvaldsen, Svolvær 
Siv Moxness, Lovund 
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy

Forslag fra KS Nordland:
Grete Ellingsen, Sortland 
Malin Johansen, Bodø 
Arne Myrland, Bodø 
Hege Aune Jørgensen (45), Beiarn 

Forslag fra Sametinget:
Sara Åhren, Trofors  
Jonne Kalstad, Bodø


Saksdokumenter

Styremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf12251759
Styremøte 20180228 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styremøte 20180228 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180228 - presseprotokoll.pdfpdf988901
Styresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf196914
Styresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdfStyresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdfpdf706413
Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdfStyresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdfpdf254787
Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfStyresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfpdf210986
Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdfStyresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdfpdf768082
Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdfStyresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdfpdf2094244
Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdfStyresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdfpdf428168
Styresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdfStyresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdfpdf832691
Styresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdfStyresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdfpdf372092
Styresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf315293
Styresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdfStyresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdfpdf852262
Styresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdfStyresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdfpdf338463
Styresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdfStyresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdfpdf107161
Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdfStyresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdfpdf467308
Styresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdfpdf843670
Styresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf6411061
Styresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdfStyresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdfpdf91153
Styresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf1689868
Styresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf1362970
Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdfStyresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdfpdf1406663
Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdfStyresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdfpdf236142
Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdfStyresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdfpdf232471
Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdfStyresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdfpdf610703
Styresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdfStyresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdfpdf477530
Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfStyresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfpdf198174
Styresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdfStyresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdfpdf577220
Styresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf629314
Styresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdfStyresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf2074307
Styresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdfStyresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdfpdf284404
Styresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfpdf577574
Styresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf573520


Fant du det du lette etter?