Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018

Styremøte, 28.02.2018

Saksdokumenter er lagt ut.

Når og hvor

Dato
28.02.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

I styresak 13-2018 mangler følgende informasjon

Forslag til kandidater til styret i Helgelandssykehuset

Forslag fra Nordland fylkeskommune:
Lotte Grepp Knutsen, Bodø 
Monika Ahyee, Bodø 
Espen Thorvaldsen, Svolvær 
Siv Moxness, Lovund 
Søren Fredrik Voie, Vestvågøy

Forslag fra KS Nordland:
Grete Ellingsen, Sortland 
Malin Johansen, Bodø 
Arne Myrland, Bodø 
Hege Aune Jørgensen (45), Beiarn 

Forslag fra Sametinget:
Sara Åhren, Trofors  
Jonne Kalstad, Bodø


Saksdokumenter

Styremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180228 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20180228 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styremøte 20180228 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180228 - presseprotokoll.pdf
Styresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdfStyresak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7.2.2018 og 9.2.2018.pdf
Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdfStyresak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020.pdf
Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfStyresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdf
Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdfStyresak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport.pdf
Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdfStyresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - erfaringer.pdf
Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdfStyresak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idefasen.pdf
Styresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdfStyresak 18-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen.pdf
Styresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdfStyresak 18-2018-2 Vedlegg 2 Presseprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 19. februar 2018.pdf
Styresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 18-2018-3 Vedlegg 3 Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdfStyresak 18-2018-4 Vedlegg 4 Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117.pdf
Styresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdfStyresak 18-2018-5 Vedlegg 5 Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018.pdf
Styresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdfStyresak 18-2018-6 Vedlegg 6 Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord.pdf
Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdfStyresak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av konseptfaserapport.pdf
Styresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-1 Vedlegg 1 Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-2 Vedlegg 2 Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdfStyresak 19-2018-3 Vedlegg 3 Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase.pdf
Styresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-4 Vedlegg 4 Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 19-2018-5 Vedlegg 5 Mandat-styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus.pdf
Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdfStyresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr 1-2018.pdf
Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdfStyresak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord - evaluering.pdf
Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdfStyresak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og kontakt.pdf
Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdfStyresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdfStyresak 24-2018 Årsrapporter 2017 fra styrets revisjonsutvalg og internrevisjonen.pdf
Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdfStyresak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdfStyresak 26-2018-3 UNN - oversikt over investeringsbudsjett.pdf
Styresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 27-2018-1 Brev fra Vefsn kommune om kritiske merknader til Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdfStyresak 27-2018-2 Årsoppsummering 2017 Beslutningsforum for nye metoder.pdf
Styresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdfStyresak 27-2018-3 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9.2.2018.pdf
Styresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 27-2018-4 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180228/Styresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 27-2018-5 Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.