Styremøte i Helse Nord RHF 28. november 2012 (sak 128–144)

Styremøte, 28.11.2012

 

Når og hvor

Dato
28.11.2012 
Klokkeslett
Sted
Meyergården Hotell, Mo i Rana
 

Saksdokumenter

Styremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1615840
Styremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 28NOV2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf1489089
Styremøte 28NOV2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styremøte 28NOV2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 28NOV2012 - presseprotokoll.pdfpdf485270
Styresak_128-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_128-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_128-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf338964
Styresak_129-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_31102012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_129-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_31102012.pdfStyresak_129-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremøte_31102012.pdfpdf459427
Styresak_130-2012_Helse_Finnmark_suppleringsvalg_til_styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_130-2012_Helse_Finnmark_suppleringsvalg_til_styret.pdfStyresak_130-2012_Helse_Finnmark_suppleringsvalg_til_styret.pdfpdf345531
Styresak_132-2012_Statsbudsjett_2014_felles_innspill_fra_alle_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_132-2012_Statsbudsjett_2014_felles_innspill_fra_alle_RHF.pdfStyresak_132-2012_Statsbudsjett_2014_felles_innspill_fra_alle_RHF.pdfpdf594197
Styresak_133-2012_Statsbudsjett_2014_innspill_fra_Helse_Nord_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_133-2012_Statsbudsjett_2014_innspill_fra_Helse_Nord_RHF.pdfStyresak_133-2012_Statsbudsjett_2014_innspill_fra_Helse_Nord_RHF.pdfpdf322021
Styresak_134-2012_Virksomhetsrapport_10-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_134-2012_Virksomhetsrapport_10-2012.pdfStyresak_134-2012_Virksomhetsrapport_10-2012.pdfpdf947436
Styresak_135-2012_Budsjett_2012_justering_av_rammer_nr3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_135-2012_Budsjett_2012_justering_av_rammer_nr3.pdfStyresak_135-2012_Budsjett_2012_justering_av_rammer_nr3.pdfpdf416470
Styresak_136-2012_Byggeprosjekter_felles_oppfolging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_136-2012_Byggeprosjekter_felles_oppfolging.pdfStyresak_136-2012_Byggeprosjekter_felles_oppfolging.pdfpdf458075
Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016.pdfStyresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016.pdfpdf341261
Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg1.pdfStyresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg1.pdfpdf164301
Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg2.pdfStyresak_137-2012_Strategi_for_Nasjonal_IKT_2013-2016_vedlegg2.pdfpdf71740
Styresak_138-2012_Internrevisjonsrapport_07-2011_oppfolging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_138-2012_Internrevisjonsrapport_07-2011_oppfolging.pdfStyresak_138-2012_Internrevisjonsrapport_07-2011_oppfolging.pdfpdf492051
Styresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd.pdfStyresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd.pdfpdf348120
Styresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd_vedlegg.pdfStyresak_139-2012_Situasjonen_innen_psykisk_helse_og_rus_ventetider_fristbrudd_vedlegg.pdfpdf1303784
Styresak_140-2012_RBU_og_BU_felles_prinsipper_for_dekning_av_utgifter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_140-2012_RBU_og_BU_felles_prinsipper_for_dekning_av_utgifter.pdfStyresak_140-2012_RBU_og_BU_felles_prinsipper_for_dekning_av_utgifter.pdfpdf352846
Styresak_141-2012_Ventetider_og_fristbrudd_opplegg_for_honorering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_141-2012_Ventetider_og_fristbrudd_opplegg_for_honorering.pdfStyresak_141-2012_Ventetider_og_fristbrudd_opplegg_for_honorering.pdfpdf338548
Styresak_142-2012_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_142-2012_Orienteringssaker.pdfStyresak_142-2012_Orienteringssaker.pdfpdf510077
Styresak_143-2012_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121128/Styresak_143-2012_Referatsaker.pdfStyresak_143-2012_Referatsaker.pdfpdf329545


Fant du det du lette etter?