Styremøte i Helse Nord RHF 28. og 29. april 2013 (sak 40–55)

Styremøte, 28.04.2013-29.04.2013

 

Når og hvor

Dato
28.04.2013-29.04.2013 
Klokkeslett
19:30-12:00
Sted
Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdfStyremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdfpdf1750013
Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1174869
Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf3701784
Styremøte 20130429- presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429- presseprotokoll.pdfStyremøte 20130429- presseprotokoll.pdfpdf1203326
Styresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf337964
Styresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdfStyresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdfpdf411431
Styresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdfStyresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdfpdf456052
Styresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdfStyresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdfpdf784175
Styresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdfStyresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdfpdf521327
Styresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdfStyresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdfpdf598852
Styresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdfStyresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdfpdf387924
Styresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdfStyresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdfpdf504863
Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdfStyresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdfpdf368977
Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdfStyresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdfpdf575500
Styresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdfStyresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdfpdf375886
Styresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdfStyresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdfpdf358035
Styresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdfStyresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdfpdf488125
Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdfStyresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdfpdf341377
Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdfStyresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdfpdf422518
Styresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdfStyresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdfpdf230418
Styresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdfStyresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdfpdf372328
Styresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdfStyresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdfpdf724376
Styresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdfStyresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdfpdf481888
Styresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdfStyresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdfpdf349210
Styresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdfStyresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdfpdf387546
Styresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdfStyresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdfpdf143708
Styresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdfStyresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdfpdf68336


Fant du det du lette etter?