Styremøte i Helse Nord RHF 28. og 29. april 2013 (sak 40–55)

Styremøte, 28.04.2013-29.04.2013

 

Når og hvor

Dato
28.04.2013-29.04.2013 
Klokkeslett
19:30-12:00
Sted
Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen
 

Saksdokumenter

Styremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdfStyremøte 20130429 - Angående protokolltilførsel i sak 47-2013.pdf
Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20130429 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 20130429- presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styremøte 20130429- presseprotokoll.pdfStyremøte 20130429- presseprotokoll.pdf
Styresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_40-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdf
Styresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdfStyresak_41-2013_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_21032013.pdf
Styresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdfStyresak_42-2013_Ti_nye_grep_for_bedre_sykehus.pdf
Styresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdfStyresak_43-2013_Virksomhetsrapport_3-2013.pdf
Styresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdfStyresak_44-2013_Budsjett_2013_justering_1.pdf
Styresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdfStyresak_45-2013_UNN_Tromso_Nytt_pasienthotell.pdf
Styresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdfStyresak_46-2013_Oppgaver_og_organisering_av_nasjonal_ledelsesutvikling.pdf
Styresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdfStyresak_47-2013_Organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdf
Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdfStyresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016.pdf
Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdfStyresak_48-2013_Regional_handlingsplan_rehab_2012-2016_vedlegg.pdf
Styresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdfStyresak_49-2013_Ventetider_fristbrudd.pdf
Styresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdfStyresak_50-2013_System_for_innforing_av_nye_metodar_i_helsetenesta.pdf
Styresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdfStyresak_51-2013_Stiftelse_Helsetjenestens_driftsorganisasjon_nodnett.pdf
Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdfStyresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus.pdf
Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdfStyresak_52-2013_Soknad_om_samisk_nasjonal_kompetansetjeneste_psykisk_helsevern_og_rus_vedlegg.pdf
Styresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdfStyresak_53-2013-2_Orienteringssaker_bakgrunnsinformasjon_om_omstillingsprosesser_UNN.pdf
Styresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdfStyresak_54-2013-1_Brev_til_HOD_om_behovet_for_laerlinger.pdf
Styresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdfStyresak_54-2013-2_Uttalelse_fra_Vadso_formannskap_om_Finnmarkskollektivet.pdf
Styresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdfStyresak_54-2013-3_Uttalelse_fra_fylkesordforeren_Troms_om_samfunnsansvar_pasientreiser.pdf
Styresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdfStyresak_54-2013-4_Helsetilsynet_om_tykk_og_endetarmskreft.pdf
Styresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdfStyresak_54-2013-5_Protokoll_AU_RBU.pdf
Styresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdfStyresak_54-2013-6_Brev_fra_perinatalkomite_ang_styresak_47.pdf
Styresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20130429/Styresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdfStyresak_54-2013-7_Brev_fra_Norsk_sykepleierforbund_Nordlandssykehuset_ang_styresak_47.pdf


Fant du det du lette etter?