Styremøte i Helse Nord RHF 28. september 2011 (sak 99–111)

Styremøte, 28.09.2011

 

Når og hvor

Dato
28.09.2011 
Klokkeslett
08:30-12:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 28SEP2011 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styremøte 28SEP2011 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 28SEP2011 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf2103289
Styremøte 28SEP2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styremøte 28SEP2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 28SEP2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1618481
Styremøte 28SEP2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styremøte 28SEP2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 28SEP2011 - presseprotokoll.pdfpdf245620
Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene.pdfStyresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene.pdfpdf1425160
Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri.pdfStyresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri.pdfpdf362463
Styresak 103-2011 UNN Tromsø - kostnadsramme pasienthotell.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 103-2011 UNN Tromsø - kostnadsramme pasienthotell.pdfStyresak 103-2011 UNN Tromsø - kostnadsramme pasienthotell.pdfpdf94315
Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr 8-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr 8-2011.pdfStyresak 104-2011 Virksomhetsrapport nr 8-2011.pdfpdf1398487
Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering.pdfStyresak 106-2011 Anskaffelsesprosesser i Helse Nord RHF – klagehåndtering.pdfpdf34198
Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner.pdfStyresak 107-2011 Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner.pdfpdf31175
Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 1-2011 - Styring og kontroll med helsetjenester utenfor helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 1-2011 - Styring og kontroll med helsetjenester utenfor helseforetakene.pdfStyresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 1-2011 - Styring og kontroll med helsetjenester utenfor helseforetakene.pdfpdf2268871
Styresak 109-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 109-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 109-2011 Orienteringssaker.pdfpdf1141796
Styresak 110-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110928/Styresak 110-2011 Referatsaker.pdfStyresak 110-2011 Referatsaker.pdfpdf457494


Fant du det du lette etter?