Styremøte i Helse Nord RHF 29. april 2014 (sak 44–56)

Styremøte, 29.04.2014

 

Når og hvor

Dato
29.04.2014 
Klokkeslett
08:30-11:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Til sak 47-2014 Organisering av traumebehandling i psykisk helse mottok Helse Nord RHF mange innspill. Disse er også lagt ut.

Møtedokumenter

Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf3766631
Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf3266724
Styremøte 20140429 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140429 - presseprotokoll.pdfpdf246477
Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfStyresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfpdf128911
Styresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf605056
Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdfStyresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdfpdf740374
Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdfStyresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdfpdf960149
Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdfStyresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdfpdf743788
Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdfStyresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdfpdf630855
Styresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfStyresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfpdf540509
Styresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfStyresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfpdf169794
Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdfStyresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdfpdf1073896
Styresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdfStyresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdfpdf765815
Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdfStyresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdfpdf630649
Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfStyresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfpdf1105361
Styresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdfStyresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdfpdf714635
Styresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdfStyresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdfpdf1062228
Styresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdfStyresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdfpdf1980947
Styresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdfpdf614972
Traume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdfTraume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdfpdf177207
Traume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdfTraume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdfpdf85740
Traume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdfTraume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdfpdf57906
Traume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfpdf37969
Traume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdfTraume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdfpdf66112
Traume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfpdf370778
Traume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdfTraume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdfpdf53628
Traume - Innspill fra Voksne for barn.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra Voksne for barn.pdfTraume - Innspill fra Voksne for barn.pdfpdf59754
Traume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdfpdf53617
Traume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdfTraume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdfpdf100705
Traume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdfTraume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdfpdf211816
Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdfpdf155127
Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdfTraume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdfpdf56920
Traume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfTraume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfpdf49994
Traume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfTraume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfpdf39918
Traume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf149430
Traume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf146505
Traume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf2790119
Traume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf59940
Traume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf108095
Traume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf79215
Traume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf122447
Traume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf143666
Traume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfpdf125263
Traume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdfTraume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdfpdf217422
Traume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdfpdf108510
Traume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdfpdf263596
Traume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdfpdf259971
Traume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdfpdf420659
Traume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdfTraume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdfpdf745189
Traume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdfTraume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdfpdf23774


Fant du det du lette etter?