Styremøte i Helse Nord RHF 29. april 2014 (sak 44–56)

Styremøte, 29.04.2014

 

Når og hvor

Dato
29.04.2014 
Klokkeslett
08:30-11:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Til sak 47-2014 Organisering av traumebehandling i psykisk helse mottok Helse Nord RHF mange innspill. Disse er også lagt ut.

Møtedokumenter

Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20140429 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 20140429 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styremøte 20140429 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140429 - presseprotokoll.pdf
Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdfStyresak 44-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder.pdf
Styresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 45-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdfStyresak 46-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2014.pdf
Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdfStyresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7.pdf
Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdfStyresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.pdf
Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdfStyresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord - konseptfaserapport.pdf
Styresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdfStyresak 49-2014-1 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 1.pdf
Styresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdfStyresak 49-2014-2 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord – konseptfaserapport, vedlegg 2.pdf
Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdfStyresak 50-2014 Virksomhetsrapport nr 3-2014.pdf
Styresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdfStyresak 51-2014 Budsjett 2014 - justering av rammer nr. 1.pdf
Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdfStyresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter om oppnevning av styremedlemmer og vedtak i foretaksmøter.pdf
Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdfStyresak 53-2014 Internrevisjonsrapport 06-2014 - Dokumentstyring i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdfStyresak 54-2014-3 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene - tilleggsliste med tidligere krav.pdf
Styresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdfStyresak 55-2014-1 Regionalt brukerutvalg - årsmelding 2013.pdf
Styresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdfStyresak 55-2014-2 Protokoll fra drøftingsmøte 23. april 2014 om regionale datasentre og fremtidig AMK-struktur.pdf
Styresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Styresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdfStyresak 55-2014-3 Uttalelse fra Fauske kommune ad. traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset.pdf
Traume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdfTraume - Bekymring fra legegruppe på Nordlandssykehuset.pdf
Traume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdfTraume - Evidens for virkning av spesialisert institusjonsbehandling av psykologiske traumer - fra Elin Tove Solvang.pdf
Traume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdfTraume - Innspill 1 fra Geir Frysjøen.pdf
Traume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill 1 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdf
Traume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdfTraume - Innspill 2 fra Geir Frysjøen.pdf
Traume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill 2 fra ansatte ved Enhet for traumelidelser i Nordlandssykehuset.pdf
Traume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdfTraume - Innspill fra Monika Helen Kvam.pdf
Traume - Innspill fra Voksne for barn.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra Voksne for barn.pdfTraume - Innspill fra Voksne for barn.pdf
Traume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdfTraume - Innspill fra legeforum rus-psykisk helse Nordlandssykehuset.pdf
Traume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdfTraume - Innspill fra pasient ved traumeenheten.pdf
Traume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdfTraume - Notater fra Gunnar Wøllo Egeberg tilknyttet Nordlandssykehusets behandling av saken.pdf
Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - fra Mental Helse Nordland.pdf
Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdfTraume - Om behandlingen av saken i Regionalt brukerutvalg - svar fra Regionalt brukerutvalg.pdf
Traume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfTraume - Pressemelding 2 fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdf
Traume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdfTraume - Pressemelding fra Landsforeningen mot seksuelle overgrep.pdf
Traume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 1 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Helgelandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra Nordlandssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 2 fra UNN på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdfTraume - Tilbakemelding 3 fra Finnmarkssykehuset på spørsmål om traumebehandlingstilbudet.pdf
Traume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdfTraume - Tilbakemelding fra Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging.pdf
Traume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 1 fra Mental Helse Nordland.pdf
Traume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 2 fra Mental Helse Nordland.pdf
Traume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 3 fra Mental Helse Nordland.pdf
Traume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdfTraume - Uttalelse 4 fra Mental Helse Nordland.pdf
Traume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdfTraume - Uttalelse fra FFO Nordland.pdf
Traume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140429/Traumeinnspill/Traume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdfTraume - Uttalelse fra Fauske kommune.pdf


Fant du det du lette etter?