Styremøte i Helse Nord RHF 29. april 2015 (sak 39–49)

Styremøte, 29.04.2015

 

Når og hvor

Dato
29.04.2015 
Klokkeslett
10:30-14:00
Sted
Scandic Ishavshotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse offentlig utgave.pdfStyremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse offentlig utgave.pdf
Styremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20150429 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20150429 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styremøte 20150429 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150429 - presseprotokoll.pdf
Styresak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26032015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26032015.pdfStyresak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26032015.pdf
Styresak 41-2015 Virksomhesrapport nr 3-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 41-2015 Virksomhesrapport nr 3-2015.pdfStyresak 41-2015 Virksomhesrapport nr 3-2015.pdf
Styresak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen.pdfStyresak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen.pdf
Styresak 43-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Andøy kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 43-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Andøy kommune.pdfStyresak 43-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Andøy kommune.pdf
Styresak 44-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Lødingen kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 44-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Lødingen kommune.pdfStyresak 44-2015 Nordlandssykehuset - salg av eiendom i Lødingen kommune.pdf
Styresak 45-2015 Status i arbeidet med tiltaksplan for samarbeid mellom pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 45-2015 Status i arbeidet med tiltaksplan for samarbeid mellom pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.pdfStyresak 45-2015 Status i arbeidet med tiltaksplan for samarbeid mellom pasientreisekontor og Pasientreiser ANS.pdf
Styresak 46-2015-3 Riksrevisjonens kontroll med helseforetakenes beredskap for 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 46-2015-3 Riksrevisjonens kontroll med helseforetakenes beredskap for 2013.pdfStyresak 46-2015-3 Riksrevisjonens kontroll med helseforetakenes beredskap for 2013.pdf
Styresak 46-2015-3-1 RRs kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 ad HF-ene beredskap, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 46-2015-3-1 RRs kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 ad HF-ene beredskap, vedlegg.pdfStyresak 46-2015-3-1 RRs kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 ad HF-ene beredskap, vedlegg.pdf
Styresak 46-2015-4 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - plan for arbeidet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 46-2015-4 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - plan for arbeidet.pdfStyresak 46-2015-4 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - plan for arbeidet.pdf
Styresak 46-2015-5 Henvisninger og ventelister i Helse Nord - helseforetakenes handlingsplaner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 46-2015-5 Henvisninger og ventelister i Helse Nord - helseforetakenes handlingsplaner.pdfStyresak 46-2015-5 Henvisninger og ventelister i Helse Nord - helseforetakenes handlingsplaner.pdf
Styresak 47-2015-1 Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset om tilbudet på Lekestua.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 47-2015-1 Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset om tilbudet på Lekestua.pdfStyresak 47-2015-1 Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset om tilbudet på Lekestua.pdf
Styresak 47-2015-2 Innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan fra Sverre Håkon Evju.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 47-2015-2 Innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan fra Sverre Håkon Evju.pdfStyresak 47-2015-2 Innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan fra Sverre Håkon Evju.pdf
Styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150429/Styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.pdfStyresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.pdf


Fant du det du lette etter?