Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2012 (sak 85–96)

Styremøte, 29.08.2012

 

Når og hvor

Dato
29.08.2012 
Klokkeslett
10:30-14:55
Sted
Thon Hotell, Hammerfest
 

Saksdokumenter

Styremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf2893446
Styremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 29AUG2012 - innkalling med sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf5220303
Styremøte 29AUG2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styremøte 29AUG2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 29AUG2012 - presseprotokoll.pdfpdf483542
Styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd - foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd - foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.pdfStyresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd - foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.pdfpdf586661
Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord - med hovedvekt på lokalsykehusene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord - med hovedvekt på lokalsykehusene.pdfStyresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord - med hovedvekt på lokalsykehusene.pdfpdf520657
Styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten tilleggsbestilling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten tilleggsbestilling.pdfStyresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten tilleggsbestilling.pdfpdf555589
Styresak 92-2012 Virksomhetshetsrapport nr 6-2012 og 7-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 92-2012 Virksomhetshetsrapport nr 6-2012 og 7-2012.pdfStyresak 92-2012 Virksomhetshetsrapport nr 6-2012 og 7-2012.pdfpdf1057767
Styresak 93-2012 IR-rapporter om Nasjonal IR av medisinsk kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 93-2012 IR-rapporter om Nasjonal IR av medisinsk kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011.pdfStyresak 93-2012 IR-rapporter om Nasjonal IR av medisinsk kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011.pdfpdf136873
Styresak 94-2012 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 94-2012 Orienteringssaker.pdfStyresak 94-2012 Orienteringssaker.pdfpdf2127420
Styresak 95-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120829/Styresak 95-2012 Referatsaker.pdfStyresak 95-2012 Referatsaker.pdfpdf2875042


Fant du det du lette etter?