Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2018

Styremøte, 29.08.2018

Protokoll (referat) med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
29.08.2018 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter 

Styremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter, del 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter, del 2.pdfStyremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter, del 2.pdf
Styremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20180829 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20180829 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styremøte 20180829 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20180829 - presseprotokoll.pdf
Styresak 099-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 099-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 099-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 100-2018 Godkjenning av protokoll 20JUN2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 100-2018 Godkjenning av protokoll 20JUN2018.pdfStyresak 100-2018 Godkjenning av protokoll 20JUN2018.pdf
Styresak 100-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 100-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 100-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 101-2018 Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 101-2018 Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport.pdfStyresak 101-2018 Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status og fremtid - oppfølging av rapport.pdf
Styresak 101-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 101-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 101-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 102-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 102-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfStyresak 102-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdf
Styresak 103-2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 103-2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv.pdfStyresak 103-2018 Anskaffelsesstrategi 2018-2021 - prosjektdirektiv.pdf
Styresak 103-2018-1 Vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 103-2018-1 Vedlegg 1.pdfStyresak 103-2018-1 Vedlegg 1.pdf
Styresak 103-2018-2 Vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 103-2018-2 Vedlegg 2.pdfStyresak 103-2018-2 Vedlegg 2.pdf
Styresak 104-2018 Byggeprosjekter i NLSH - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 104-2018 Byggeprosjekter i NLSH - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018.pdfStyresak 104-2018 Byggeprosjekter i NLSH - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018.pdf
Styresak 104-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 104-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 104-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 105-2018 Byggeprosjekter i UNN - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 105-2018 Byggeprosjekter i UNN - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret.pdfStyresak 105-2018 Byggeprosjekter i UNN - håndtering av økonomisk overskridelse for PET-senteret.pdf
Styresak 105-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 105-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 105-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 106-2018 HSYK 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 106-2018 HSYK 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016.pdfStyresak 106-2018 HSYK 2025 - plan for realisering av et DMS i Brønnøysund, oppfølging av styresak 104-2016.pdf
Styresak 106-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 106-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 106-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr 6-2018 og 7-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr 6-2018 og 7-2018.pdfStyresak 107-2018 Virksomhetsrapport nr 6-2018 og 7-2018.pdf
Styresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring.pdfStyresak 108-2018 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF – endring.pdf
Styresak 108-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 108-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 108-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring.pdfStyresak 109-2018 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring.pdf
Styresak 109-2018-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 109-2018-1 Vedlegg.pdfStyresak 109-2018-1 Vedlegg.pdf
Styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdfStyresak 110-2018 Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge.pdf
Styresak 111-2018 Lønnsjustering adm direktør.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 111-2018 Lønnsjustering adm direktør.pdfStyresak 111-2018 Lønnsjustering adm direktør.pdf
Styresak 112-2018 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018 Orienteringssaker.pdfStyresak 112-2018 Orienteringssaker.pdf
Styresak 112-2018-1 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018-1 Orienteringssaker.pdfStyresak 112-2018-1 Orienteringssaker.pdf
Styresak 112-2018-2 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018-2 Orienteringssaker.pdfStyresak 112-2018-2 Orienteringssaker.pdf
Styresak 112-2018-3 Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018-3 Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 112-2018-3 Årsplan 2019 for styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 112-2018-4 Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018-4 Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon.pdfStyresak 112-2018-4 Systematisk arbeid med å redusere uønsket variasjon.pdf
Styresak 112-2018-4-1 Vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 112-2018-4-1 Vedlegg.pdfStyresak 112-2018-4-1 Vedlegg.pdf
Styresak 113-2018 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 113-2018 Referatsaker.pdfStyresak 113-2018 Referatsaker.pdf
Styresak 113-2018-1 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 113-2018-1 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfStyresak 113-2018-1 Protokoll fra drøftingsmøte om anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdf
Styresak 114-2018 Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 114-2018 Eventuelt.pdfStyresak 114-2018 Eventuelt.pdf
Styresak 115-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2018/20180829/Styresak 115-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfStyresak 115-2018 Finnmarkssykehuset HF - salg av eiendom på Jansnes i Alta kommune.pdfFant du det du lette etter?