Styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2012 (sak 27–45)

Styremøte, 29.03.2012

 

Når og hvor

Dato
29.03.2012 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 29MAR2012 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styremøte 29MAR2012 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 29MAR2012 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte 29MAR2012 - presseprotokoll, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styremøte 29MAR2012 - presseprotokoll, vedlegg.pdfStyremøte 29MAR2012 - presseprotokoll, vedlegg.pdf
Styremøte 29MAR2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styremøte 29MAR2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 29MAR2012 - presseprotokoll.pdf
Styresak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift.pdfStyresak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift.pdf
Styresak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse.pdfStyresak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse.pdf
Styresak 31-2012 Årlig melding 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 31-2012 Årlig melding 2011.pdfStyresak 31-2012 Årlig melding 2011.pdf
Styresak 32-2012 Erklæring om lederlønn.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 32-2012 Erklæring om lederlønn.pdfStyresak 32-2012 Erklæring om lederlønn.pdf
Styresak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 - herunder disponering av resultat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 - herunder disponering av resultat.pdfStyresak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 - herunder disponering av resultat.pdf
Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr 2-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr 2-2012.pdfStyresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr 2-2012.pdf
Styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr 1.pdfStyresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr 1.pdf
Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak.pdfStyresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak.pdf
Styresak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester.pdfStyresak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester.pdf
Styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12-09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12-09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding.pdfStyresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12-09 Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding.pdf
Styresak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010.pdfStyresak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010.pdf
Styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering.pdfStyresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering.pdf
Styresak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015.pdfStyresak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015.pdf
Styresak 42-2012 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 42-2012 Orienteringssaker.pdfStyresak 42-2012 Orienteringssaker.pdf
Styresak 43-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 43-2012 Referatsaker.pdfStyresak 43-2012 Referatsaker.pdf
Styresak 45-2012 Oppnevning av RBU for perioden 2012-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120329/Styresak 45-2012 Oppnevning av RBU for perioden 2012-2014.pdfStyresak 45-2012 Oppnevning av RBU for perioden 2012-2014.pdf


Fant du det du lette etter?