Styremøte i Helse Nord RHF 29. mars 2017

Styremøte, 29.03.2017

Protokoll med vedtak er lagt ut.

Når og hvor

Dato
29.03.2017 
Klokkeslett
08:30-13:00
Sted
Radisson Blu Hotel, Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170329 - Innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styremøte 20170329 - Innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170329 - Innkalling og saksdokumenter.pdfpdf7115430
Styremøte 20170329 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styremøte 20170329 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20170329 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf1645433
Styremøte 20170329 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styremøte 20170329 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170329 - presseprotokoll.pdfpdf227619
Styresak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 23-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf765040
Styresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017.pdfStyresak 24-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2017.pdfpdf888350
Styresak 25-2017 Årlig melding 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 25-2017 Årlig melding 2016.pdfStyresak 25-2017 Årlig melding 2016.pdfpdf1431173
Styresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016.pdfStyresak 26-2017 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016.pdfpdf796836
Styresak 26-2017-1 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 26-2017-1 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016, vedlegg.pdfStyresak 26-2017-1 Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016, vedlegg.pdfpdf2374718
Styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - orientering om status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - orientering om status.pdfStyresak 27-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport ved UNN Åsgård - orientering om status.pdfpdf2823686
Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr 2-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr 2-2017.pdfStyresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr 2-2017.pdfpdf1411097
Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfStyresak 29-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfpdf797819
Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfStyresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfpdf767579
Styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfStyresak 31-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31.12.2016.pdfpdf1268585
Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 31.12.2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 32-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 31.12.2016.pdfStyresak 32-2017 Byggeprosjekter i UNN - tertialrapport per 31.12.2016.pdfpdf786458
Styresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016.pdfStyresak 33-2017 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2016.pdfpdf1221467
Styresak 35-2017-1 Brev fra ordførere på Helgeland om deltakelse i referansegruppe og styringsgruppe.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 35-2017-1 Brev fra ordførere på Helgeland om deltakelse i referansegruppe og styringsgruppe.pdfStyresak 35-2017-1 Brev fra ordførere på Helgeland om deltakelse i referansegruppe og styringsgruppe.pdfpdf810049
Styresak 35-2017-2 Svar fra Helse Nord RHF på brev fra ordførere på Helgeland.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 35-2017-2 Svar fra Helse Nord RHF på brev fra ordførere på Helgeland.pdfStyresak 35-2017-2 Svar fra Helse Nord RHF på brev fra ordførere på Helgeland.pdfpdf912166
Styresak 35-2017-3 Høringsinnspill fra Helse Nord RHF om retningslinje nyfødtintensivavdelinger.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 35-2017-3 Høringsinnspill fra Helse Nord RHF om retningslinje nyfødtintensivavdelinger.pdfStyresak 35-2017-3 Høringsinnspill fra Helse Nord RHF om retningslinje nyfødtintensivavdelinger.pdfpdf990504
Styresak 35-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 35-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017.pdfStyresak 35-2017-4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2017.pdfpdf865172
Styresak 35-2017-5 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170329/Styresak 35-2017-5 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdfStyresak 35-2017-5 Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.pdfpdf2050263


Fant du det du lette etter?