Styremøte i Helse Nord RHF 29. oktober 2014 (sak 111–125)

Styremøte, 29.10.2014

 

Når og hvor

Dato
29.10.2014 
Klokkeslett
08:30-12:30
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Møtedokumenter

Styremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfStyremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter, ettersendelse, offentlig utgave.pdfpdf2399010
Styremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20141029 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf2921468
Styremøte 20141029 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styremøte 20141029 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20141029 - presseprotokoll.pdfpdf256741
Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf600414
Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.10.2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.10.2014.pdfStyresak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.10.2014.pdfpdf744982
Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017.pdfStyresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017.pdfpdf613735
Styresak 113-2014-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 113-2014-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, vedlegg.pdfStyresak 113-2014-1 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017, vedlegg.pdfpdf1063326
Styresak 114-2014 Tertialrapport nr 2-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 114-2014 Tertialrapport nr 2-2014.pdfStyresak 114-2014 Tertialrapport nr 2-2014.pdfpdf1454568
Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr 9-2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr 9-2014.pdfStyresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr 9-2014.pdfpdf1244571
Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfStyresak 116-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer og føringer.pdfpdf854070
Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF.pdfStyresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF.pdfpdf858477
Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre.pdfStyresak 118-2014 Etablering av regionale datasentre.pdfpdf134611
Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31.8.2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31.8.2014.pdfStyresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport 31.8.2014.pdfpdf658226
Styresak 120-2014 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31.8.2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 120-2014 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31.8.2014.pdfStyresak 120-2014 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport 31.8.2014.pdfpdf634546
Styresak 121-2014 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31.8.2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 121-2014 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31.8.2014.pdfStyresak 121-2014 FIKS-prosjekt - tertialrapport 31.8.2014.pdfpdf882692
Styresak 123-2014-2 Drøftingsprotokoller.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 123-2014-2 Drøftingsprotokoller.pdfStyresak 123-2014-2 Drøftingsprotokoller.pdfpdf186259
Styresak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20141029/Styresak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon.pdfStyresak 125-2014 System for elektronisk kurve og medikasjon.pdfpdf142659


Fant du det du lette etter?