Styremøte i Helse Nord RHF 3. februar 2010 (sak 1–14)

Styremøte, 03.02.2010

 

Når og hvor

Dato
03.02.2010 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 03022010 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styremøte 03022010 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 03022010 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf2427753
Styremøte 03022010 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styremøte 03022010 - presseprotokoll.pdfStyremøte 03022010 - presseprotokoll.pdfpdf99763
Styresak_01-2010_Konstituering_av_styret_i_Helse_Nord_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_01-2010_Konstituering_av_styret_i_Helse_Nord_RHF.pdfStyresak_01-2010_Konstituering_av_styret_i_Helse_Nord_RHF.pdfpdf22633
Styresak_02-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_02-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfStyresak_02-2010_Godkjenning_av_innkalling_saksliste.pdfpdf31991
Styresak_03-2010_Godkjenning_av_protokoll_15DES2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_03-2010_Godkjenning_av_protokoll_15DES2009.pdfStyresak_03-2010_Godkjenning_av_protokoll_15DES2009.pdfpdf68076
Styresak_04-2010_Oppdragsdokument_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_04-2010_Oppdragsdokument_2010.pdfStyresak_04-2010_Oppdragsdokument_2010.pdfpdf314448
Styresak_05-2010_Budsjett_2010_konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_05-2010_Budsjett_2010_konsolidert.pdfStyresak_05-2010_Budsjett_2010_konsolidert.pdfpdf185547
Styresak_06-2010_Felles_regionale_kommunikasjonstiltak_for_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_06-2010_Felles_regionale_kommunikasjonstiltak_for_2010.pdfStyresak_06-2010_Felles_regionale_kommunikasjonstiltak_for_2010.pdfpdf106369
Styresak_07-2010_Endring_av_vedtektenes_§9_Nordlandssykehuset_HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_07-2010_Endring_av_vedtektenes_§9_Nordlandssykehuset_HF.pdfStyresak_07-2010_Endring_av_vedtektenes_§9_Nordlandssykehuset_HF.pdfpdf66003
Styresak_08-2010_Oppnevning_av_valgstyre_valg_av_ansattes_representanter_til_RHF-styret.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_08-2010_Oppnevning_av_valgstyre_valg_av_ansattes_representanter_til_RHF-styret.pdfStyresak_08-2010_Oppnevning_av_valgstyre_valg_av_ansattes_representanter_til_RHF-styret.pdfpdf31054
Styresak_09-2010_Moeteplan_2010_gjennomgang_og_oppdatering_jf_styresak_57-2009.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_09-2010_Moeteplan_2010_gjennomgang_og_oppdatering_jf_styresak_57-2009.pdfStyresak_09-2010_Moeteplan_2010_gjennomgang_og_oppdatering_jf_styresak_57-2009.pdfpdf38552
Styresak_10-2010_Fordeling_av_forskningsmidler_for_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_10-2010_Fordeling_av_forskningsmidler_for_2010.pdfStyresak_10-2010_Fordeling_av_forskningsmidler_for_2010.pdfpdf37121
Styresak_11-2010-3_Brus-bygg_ved_UNN_Tromsoe_HF-styrets_behandlinger_av_saken.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_11-2010-3_Brus-bygg_ved_UNN_Tromsoe_HF-styrets_behandlinger_av_saken.pdfStyresak_11-2010-3_Brus-bygg_ved_UNN_Tromsoe_HF-styrets_behandlinger_av_saken.pdfpdf307341
Styresak_11-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_11-2010_Orienteringssaker.pdfStyresak_11-2010_Orienteringssaker.pdfpdf25287
Styresak_12-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_12-2010_Referatsaker.pdfStyresak_12-2010_Referatsaker.pdfpdf40478
Styresak_13-2010_Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_13-2010_Eventuelt.pdfStyresak_13-2010_Eventuelt.pdfpdf18566
Styresak_14-2010_Helgelandssykehuset_Mo_i_Rana_nybygg_til_rusbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100203/Styresak_14-2010_Helgelandssykehuset_Mo_i_Rana_nybygg_til_rusbehandling.pdfStyresak_14-2010_Helgelandssykehuset_Mo_i_Rana_nybygg_til_rusbehandling.pdfpdf31604


Fant du det du lette etter?