Styremøte i Helse Nord RHF 3. februar 2016 (sak 1–11)

Styremøte, 03.02.2016

 

Når og hvor

Dato
03.02.2016 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdfStyremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdf
Styremøte 20160203 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160203 - presseprotokoll.pdf
Styresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdfStyresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdf
Styresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdfStyresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdf
Styresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdfStyresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdf
Styresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdfStyresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdf
Styresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdfStyresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdf
Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdfStyresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdf
Styresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdfStyresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdf
Styresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfStyresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdf
Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdfStyresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdf
Styresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdfStyresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.