Styremøte i Helse Nord RHF 3. februar 2016 (sak 1–11)

Styremøte, 03.02.2016

 

Når og hvor

Dato
03.02.2016 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfpdf831377
Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdfStyremøte 20160203 - innkalling med saksdokumenter.pdfpdf4933426
Styremøte 20160203 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styremøte 20160203 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160203 - presseprotokoll.pdfpdf204107
Styresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 1-2016 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfpdf758824
Styresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdfStyresak 10-2016-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20012016.pdfpdf828789
Styresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdfStyresak 10-2016-2 Brev fra Skjervøy kommune med uttalelse om sykestuene i Nord-Troms.pdfpdf949651
Styresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdfStyresak 10-2016-3 Høringsuttalelse På ramme alvor.pdfpdf1442162
Styresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdfStyresak 10-2016-4 Uttalelse fra Narvik kommune om akuttkirurgi.pdfpdf1246026
Styresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 2-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf765535
Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdfStyresak 3-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14122015.pdfpdf889470
Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdfStyresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert.pdfpdf911081
Styresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdfStyresak 5-2016 Oppdragsdokument 2016 til helseforetakene.pdfpdf1602040
Styresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfStyresak 6-2016 Valg av styrer til helseforetakene i Helse Nord 2016-2018, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfpdf768235
Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdfStyresak 7-2016 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten, horingsuttalelse.pdfpdf813156
Styresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160203/Styresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdfStyresak 8-2016 Møteplan 2016 - oppdatering.pdfpdf770723


Fant du det du lette etter?