Styremøte i Helse Nord RHF 3. mai 2012 (sak 46–56)

Styremøte, 03.05.2012

 

Når og hvor

Dato
03.05.2012 
Klokkeslett
13:00-16:20
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Saksdokumenter

Styremøte 03MAI2012 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styremøte 03MAI2012 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfStyremøte 03MAI2012 - innkalling med sakspapirer, off utgave.pdfpdf1366833
Styremøte 03MAI2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styremøte 03MAI2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 03MAI2012 - presseprotokoll.pdfpdf252642
Styresak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 46-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf28829
Styresak 47-2012 Godkjenning av protokoll 29MAR2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 47-2012 Godkjenning av protokoll 29MAR2012.pdfStyresak 47-2012 Godkjenning av protokoll 29MAR2012.pdfpdf293835
Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset.pdfStyresak 49-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset.pdfpdf753421
Styresak 50-2012 HINAS - strategisk utvikling 2011-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 50-2012 HINAS - strategisk utvikling 2011-2015.pdfStyresak 50-2012 HINAS - strategisk utvikling 2011-2015.pdfpdf984618
Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr 3-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr 3-2012.pdfStyresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr 3-2012.pdfpdf746399
Styresak 52-2012 Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram HN 2012-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 52-2012 Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram HN 2012-2015.pdfStyresak 52-2012 Smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram HN 2012-2015.pdfpdf5811659
Styresak 53-2012 Valg av revisor, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 53-2012 Valg av revisor, offentlig utgave.pdfStyresak 53-2012 Valg av revisor, offentlig utgave.pdfpdf18385
Styresak 54-2012 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 54-2012 Orienteringssaker.pdfStyresak 54-2012 Orienteringssaker.pdfpdf5561885
Styresak 55-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 55-2012 Referatsaker.pdfStyresak 55-2012 Referatsaker.pdfpdf171286
Styresak 56-2012 Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120503/Styresak 56-2012 Eventuelt.pdfStyresak 56-2012 Eventuelt.pdfpdf17895


Fant du det du lette etter?