Styremøte i Helse Nord RHF 30. august 2017

Styremøte, 30.08.2017

Protokoll (referat) med vedtak fra møtet er lagt ut.

Når og hvor

Dato
30.08.2017 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20170830 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styremøte 20170830 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20170830 - innkalling og saksdokumenter.pdf
Styremøte 20170830 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styremøte 20170830 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20170830 - presseprotokoll.pdf
Styresak 80-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 80-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 80-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 81-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 81-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2017.pdfStyresak 81-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2017.pdf
Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfStyresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdf
Styresak 82-2017-1 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 82-2017-1 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 1.pdfStyresak 82-2017-1 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 1.pdf
Styresak 82-2017-2 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 82-2017-2 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 2.pdfStyresak 82-2017-2 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, vedlegg 2.pdf
Styresak 83-2017 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset - oppfølging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 83-2017 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset - oppfølging.pdfStyresak 83-2017 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset - oppfølging.pdf
Styresak 83-2017-1 Oppfølging av IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 83-2017-1 Oppfølging av IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset, vedlegg.pdfStyresak 83-2017-1 Oppfølging av IR-rapport nr 11-2016 Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset, vedlegg.pdf
Styresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport april 2016 ved UNN Åsgård - status.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport april 2016 ved UNN Åsgård - status.pdfStyresak 84-2017 Sivilombudsmannens besøksrapport april 2016 ved UNN Åsgård - status.pdf
Styresak 84-2017-1 Sivilombudsmannens besøksrapport 26-28PAPR2016 - UNN Åsgård, orientering om status, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 84-2017-1 Sivilombudsmannens besøksrapport 26-28PAPR2016 - UNN Åsgård, orientering om status, vedlegg.pdfStyresak 84-2017-1 Sivilombudsmannens besøksrapport 26-28PAPR2016 - UNN Åsgård, orientering om status, vedlegg.pdf
Styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1.pdfStyresak 85-2017 Budsjett 2017 - justering av budsjett nr. 1.pdf
Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr 6-2017 og 7-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr 6-2017 og 7-2017.pdfStyresak 86-2017 Virksomhetsrapport nr 6-2017 og 7-2017.pdf
Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset og UNN - tiltaksplan for å sikre økonomisk kontroll mm.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset og UNN - tiltaksplan for å sikre økonomisk kontroll mm.pdfStyresak 87-2017 Finnmarkssykehuset og UNN - tiltaksplan for å sikre økonomisk kontroll mm.pdf
Styresak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om gjennomføring.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om gjennomføring.pdfStyresak 88-2017 Helhetlig informasjonssikkerhet - beslutning om gjennomføring.pdf
Styresak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør.pdfStyresak 89-2017 Lønnsjustering adm. direktør.pdf
Styresak 90-2017-3 Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 90-2017-3 Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 90-2017-3 Årsplan 2018 for styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 90-2017-4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 90-2017-4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser.pdfStyresak 90-2017-4 PET-senter - konsekvenser av forsinkelser.pdf
Styresak 90-2017-5 Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 90-2017-5 Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis.pdfStyresak 90-2017-5 Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis.pdf
Styresak 91-2017-1 Brev fra Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-1 Brev fra Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 91-2017-1 Brev fra Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 91-2017-2 Brev til Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-2 Brev til Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 91-2017-2 Brev til Rana kommune om uforsvarlig saksunderlag og prosess i Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 91-2017-3 Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana om Helgelandssykehuset 2025.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-3 Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana om Helgelandssykehuset 2025.pdfStyresak 91-2017-3 Brev fra legegruppen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana om Helgelandssykehuset 2025.pdf
Styresak 91-2017-4 Brev fra Kurt Henriksen om løgn, uredelighet, svik og svikt ved UNN.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-4 Brev fra Kurt Henriksen om løgn, uredelighet, svik og svikt ved UNN.pdfStyresak 91-2017-4 Brev fra Kurt Henriksen om løgn, uredelighet, svik og svikt ved UNN.pdf
Styresak 91-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017.pdfStyresak 91-2017-5 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. juni 2017.pdf
Styresak 91-2017-6 E-post fra Kurt Henriksen med kronikk fra Nordlys.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-6 E-post fra Kurt Henriksen med kronikk fra Nordlys.pdfStyresak 91-2017-6 E-post fra Kurt Henriksen med kronikk fra Nordlys.pdf
Styresak 91-2017-7 Brev fra Rødøy kommune om endring av helseforetakstilknytning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-7 Brev fra Rødøy kommune om endring av helseforetakstilknytning.pdfStyresak 91-2017-7 Brev fra Rødøy kommune om endring av helseforetakstilknytning.pdf
Styresak 91-2017-8 Presisering av oppdragsdokument 2017 til Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2017/20170830/Styresak 91-2017-8 Presisering av oppdragsdokument 2017 til Helse Nord RHF.pdfStyresak 91-2017-8 Presisering av oppdragsdokument 2017 til Helse Nord RHF.pdf


Fant du det du lette etter?