Styremøte i Helse Nord RHF 30. oktober 2013 (sak 107–121)

Styremøte, 30.10.2013

 

Når og hvor

Dato
30.10.2013 
Klokkeslett
08:30-13:30
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf3557331
Styremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 20131030 - innkalling og sakspapirer.pdfpdf6425444
Styremøte 20131030 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styremøte 20131030 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20131030 - presseprotokoll.pdfpdf575550
Styresak_107-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_107-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_107-2013_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf334905
Styresak_108-2013_Godkjenning_av_protokoll_25092013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_108-2013_Godkjenning_av_protokoll_25092013.pdfStyresak_108-2013_Godkjenning_av_protokoll_25092013.pdfpdf834297
Styresak_109-2013_Tertialrapport_2-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_109-2013_Tertialrapport_2-2013.pdfStyresak_109-2013_Tertialrapport_2-2013.pdfpdf914998
Styresak_110-2013_Virksomhetsrapport_9-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_110-2013_Virksomhetsrapport_9-2013.pdfStyresak_110-2013_Virksomhetsrapport_9-2013.pdfpdf955466
Styresak_111-2013_Budsjett_2014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_111-2013_Budsjett_2014.pdfStyresak_111-2013_Budsjett_2014.pdfpdf477634
Styresak_112-2013_Budsjett_2014_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_112-2013_Budsjett_2014_RHF.pdfStyresak_112-2013_Budsjett_2014_RHF.pdfpdf486634
Styresak_113-2013_Investeringsplan_2014-2017.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_113-2013_Investeringsplan_2014-2017.pdfStyresak_113-2013_Investeringsplan_2014-2017.pdfpdf458699
Styresak_114-2013_Pasientreiser_nar_naeraste_behandlingsstad_ligg_over_regionsgrensa.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_114-2013_Pasientreiser_nar_naeraste_behandlingsstad_ligg_over_regionsgrensa.pdfStyresak_114-2013_Pasientreiser_nar_naeraste_behandlingsstad_ligg_over_regionsgrensa.pdfpdf1278358
Styresak_115-2013_Etablering_Nasjonal_IKT.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_115-2013_Etablering_Nasjonal_IKT.pdfStyresak_115-2013_Etablering_Nasjonal_IKT.pdfpdf376659
Styresak_116-2013_Internrevisjonsrapport_06-2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_116-2013_Internrevisjonsrapport_06-2013.pdfStyresak_116-2013_Internrevisjonsrapport_06-2013.pdfpdf1072650
Styresak_117-2013_Endring_i_Helse_Finnmarks_vedtekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_117-2013_Endring_i_Helse_Finnmarks_vedtekter.pdfStyresak_117-2013_Endring_i_Helse_Finnmarks_vedtekter.pdfpdf355349
Styresak_119-2013-3_Overenskomstforhandlingene_2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_119-2013-3_Overenskomstforhandlingene_2013.pdfStyresak_119-2013-3_Overenskomstforhandlingene_2013.pdfpdf336167
Styresak_119-2013-4_Organisering_av_intensivmedisintilbud_for_tidlig_nyfodte.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_119-2013-4_Organisering_av_intensivmedisintilbud_for_tidlig_nyfodte.pdfStyresak_119-2013-4_Organisering_av_intensivmedisintilbud_for_tidlig_nyfodte.pdfpdf1449159
Styresak_120-2013-1_Referatsak1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-1_Referatsak1.pdfStyresak_120-2013-1_Referatsak1.pdfpdf2248951
Styresak_120-2013-2_Referatsak2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-2_Referatsak2.pdfStyresak_120-2013-2_Referatsak2.pdfpdf478410
Styresak_120-2013-3_Referatsak3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-3_Referatsak3.pdfStyresak_120-2013-3_Referatsak3.pdfpdf369419
Styresak_120-2013-4_Referatsak4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-4_Referatsak4.pdfStyresak_120-2013-4_Referatsak4.pdfpdf1094803
Styresak_120-2013-5_Referatsak5.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-5_Referatsak5.pdfStyresak_120-2013-5_Referatsak5.pdfpdf669097
Styresak_120-2013-6_Referatsak6.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2013/20131030/Styresak_120-2013-6_Referatsak6.pdfStyresak_120-2013-6_Referatsak6.pdfpdf378661


Fant du det du lette etter?