Styremøte i Helse Nord RHF 30. september 2015 (sak 92–105)

Styremøte, 30.09.2015

 

Når og hvor

Dato
30.09.2015 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdfStyremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter, ettersendelse.pdf
Styremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter.pdfStyremøte 20150930 - innkalling med saksdokumenter.pdf
Styremøte 20150930 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styremøte 20150930 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150930 - presseprotokoll.pdf
Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - utkast.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - utkast.pdfStyresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - utkast.pdf
Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene.pdfStyresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene.pdf
Styresak 102-2015-3 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 102-2015-3 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del.pdfStyresak 102-2015-3 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del.pdf
Styresak 102-2015-3-1 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del, vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 102-2015-3-1 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del, vedlegg.pdfStyresak 102-2015-3-1 NSTs fremtidige rolle - nasjonal del, vedlegg.pdf
Styresak 103-2015-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 103-2015-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015.pdfStyresak 103-2015-1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015.pdf
Styresak 103-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 103-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015.pdfStyresak 103-2015-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015.pdf
Styresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringssuttalelse fra Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringssuttalelse fra Helse Nord.pdfStyresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringssuttalelse fra Helse Nord.pdf
Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015.pdfStyresak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015.pdf
Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan.pdfStyresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan.pdf
Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdfStyresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen.pdf
Styresak 96-2015 Sentral datasenter i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 96-2015 Sentral datasenter i Helse Nord.pdfStyresak 96-2015 Sentral datasenter i Helse Nord.pdf
Styresak 96-2015-1 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 1.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 96-2015-1 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 1.pdfStyresak 96-2015-1 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 1.pdf
Styresak 96-2015-2 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 2.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 96-2015-2 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 2.pdfStyresak 96-2015-2 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 2.pdf
Styresak 96-2015-3 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 96-2015-3 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 3.pdfStyresak 96-2015-3 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 3.pdf
Styresak 96-2015-4 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 4.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 96-2015-4 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 4.pdfStyresak 96-2015-4 Sentralt datasenter i Helse Nord, vedlegg 4.pdf
Styresak 97-2015 Helse Nord ITK - fremtidig organisering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 97-2015 Helse Nord ITK - fremtidig organisering.pdfStyresak 97-2015 Helse Nord ITK - fremtidig organisering.pdf
Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr 8-2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr 8-2015.pdfStyresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr 8-2015.pdf
Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - informasjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150930/Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - informasjon.pdfStyresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016–2020 - informasjon.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.