Styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2011 (sak 81–96)

Styremøte, 31.08.2011

 

Når og hvor

Dato
31.08.2011 
Klokkeslett
11:15-15:55
Sted
Skjærbrygga i Stamsund
 

Saksdokumenter

Styremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer.pdfStyremøte 31AUG2011 - innkalling og sakspapirer.pdf
Styremøte 31AUG2011 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styremøte 31AUG2011 - presseprotokoll.pdfStyremøte 31AUG2011 - presseprotokoll.pdf
Styresak 83-2011 Lønnsjustering adm direktør.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 83-2011 Lønnsjustering adm direktør.pdfStyresak 83-2011 Lønnsjustering adm direktør.pdf
Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord.pdfStyresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord.pdf
Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 1209.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 1209.pdfStyresak 85-2011 Internrevisjonsrapport 1209.pdf
Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15-09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15-09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.pdfStyresak 86-2011 Internrevisjonsrapport 15-09 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.pdf
Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr6-2011 og 7-2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr6-2011 og 7-2011.pdfStyresak 87-2011 Virksomhetsrapport nr6-2011 og 7-2011.pdf
Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid.pdfStyresak 88-2011 Handlingsplan for folkehelsesamarbeid.pdf
Styresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin - oppfølging av styresak 52-2011-7.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin - oppfølging av styresak 52-2011-7.pdfStyresak 89-2011 Regional handlingsplan for nyremedisin - oppfølging av styresak 52-2011-7.pdf
Styresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin.pdfStyresak 90-2011 Regional plan for lungemedisin.pdf
Styresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdfStyresak 91-2011 Spesialisthelsetjenesten til den samiske befolkning.pdf
Styresak 92-2011 Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 92-2011 Orienteringssaker.pdfStyresak 92-2011 Orienteringssaker.pdf
Styresak 93-2011 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2011/20110831/Styresak 93-2011 Referatsaker.pdfStyresak 93-2011 Referatsaker.pdf


Fant du det du lette etter?