Styremøte i Helse Nord RHF 31. august 2016

Styremøte, 31.08.2016

 

Når og hvor

Dato
31.08.2016 
Klokkeslett
10:30-14:30
Sted
Samisk nasjonalt kompetansensenter - rus og psykisk helse, SANKS’ lokaler i Karasjok
 

Saksdokumenter

Styremøte 20160831 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styremøte 20160831 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20160831 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf17605481
Styremøte 20160831 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styremøte 20160831 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160831 - presseprotokoll.pdfpdf222552
Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdfStyresak 89-2016 Etablering av partikkelterapi og protonbehandling - konseptfaserapport.pdfpdf821891
Styresak 90-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 90-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 90-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf789507
Styresak 91-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 91-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016.pdfStyresak 91-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. juni 2016.pdfpdf1150980
Styresak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016.pdfStyresak 92-2016 Virksomhetsrapport nr. 6-2016 og 7-2016.pdfpdf1736251
Styresak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta-Vest-Finnmark.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta-Vest-Finnmark.pdfStyresak 93-2016 Utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta-Vest-Finnmark.pdfpdf1314181
Styresak 94-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 30. april 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 94-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 30. april 2016.pdfStyresak 94-2016 FIKS-prosjekt - tertialrapport per 30. april 2016.pdfpdf1025321
Styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfStyresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt.pdfpdf1091825
Styresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10-2016 - Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - oppsummering.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10-2016 - Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - oppsummering.pdfStyresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10-2016 - Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - oppsummering.pdfpdf135006
Styresak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør.pdfStyresak 97-2016 Lønnsjustering adm. direktør.pdfpdf777674
Styresak 98-2016-3 Årsplan for styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 98-2016-3 Årsplan for styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 98-2016-3 Årsplan for styret i Helse Nord RHF.pdfpdf789547
Styresak 98-2016-4 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 98-2016-4 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfStyresak 98-2016-4 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015.pdfpdf164385
Styresak 99-2016-1 Bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for ambulansehelikopter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 99-2016-1 Bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for ambulansehelikopter.pdfStyresak 99-2016-1 Bekymringsmelding vedr. tildeling av kontrakt for ambulansehelikopter.pdfpdf1293316
Styresak 99-2016-2 Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 99-2016-2 Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfStyresak 99-2016-2 Årsoppsummering 2014 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf7953862
Styresak 99-2016-3 Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 99-2016-3 Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfStyresak 99-2016-3 Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf2293782
Styresak 99-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 99-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016.pdfStyresak 99-2016-4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. juni 2016.pdfpdf898935
Styresak 99-2016-5 Avslutning av tilsynssak - pliktbrudd - brev fra Fylkesmannen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160831/Styresak 99-2016-5 Avslutning av tilsynssak - pliktbrudd - brev fra Fylkesmannen.pdfStyresak 99-2016-5 Avslutning av tilsynssak - pliktbrudd - brev fra Fylkesmannen.pdfpdf4852522


Fant du det du lette etter?