Styremøte i Helse Nord RHF 31. mai 2010 (sak 54–62)

Styremøte, 31.05.2010

 

Når og hvor

Dato
31.05.2010 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Bodø
 

Saksdokumenter

Styremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer, ettersendelse.pdf
Styremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 31052010 - innkalling med sakspapirer.pdf
Styremøte_31052010_presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styremøte_31052010_presseprotokoll.pdfStyremøte_31052010_presseprotokoll.pdf
Styresak_54-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_54-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdfStyresak_54-2010_Godkjenning_innkalling_saksliste.pdf
Styresak_55-2010_Godkjenning_av_protokoll_28APR2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_55-2010_Godkjenning_av_protokoll_28APR2010.pdfStyresak_55-2010_Godkjenning_av_protokoll_28APR2010.pdf
Styresak_56-2010_Nasjonal_strategi_for_svangerskapsomsorg_oppfoelging_av_styresak_60-2009-3.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_56-2010_Nasjonal_strategi_for_svangerskapsomsorg_oppfoelging_av_styresak_60-2009-3.pdfStyresak_56-2010_Nasjonal_strategi_for_svangerskapsomsorg_oppfoelging_av_styresak_60-2009-3.pdf
Styresak_57_2010-1_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_drøftingsnotat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_57_2010-1_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_drøftingsnotat.pdfStyresak_57_2010-1_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_drøftingsnotat.pdf
Styresak_57_2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_INKL_rapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_57_2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_INKL_rapport.pdfStyresak_57_2010_Organisering_av_behandlingen_av_alvorlig_skadde_traume_INKL_rapport.pdf
Styresak_58_Økonomirapport_4_2010.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_58_Økonomirapport_4_2010.pdfStyresak_58_Økonomirapport_4_2010.pdf
Styresak_59-2010_Mulighetsstudie_sluttrapport_og_anbefalt_oppfølging_INKL_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_59-2010_Mulighetsstudie_sluttrapport_og_anbefalt_oppfølging_INKL_vedlegg.pdfStyresak_59-2010_Mulighetsstudie_sluttrapport_og_anbefalt_oppfølging_INKL_vedlegg.pdf
Styresak_60-2010_Orienteringssaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_60-2010_Orienteringssaker.pdfStyresak_60-2010_Orienteringssaker.pdf
Styresak_61-2010_Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_61-2010_Referatsaker.pdfStyresak_61-2010_Referatsaker.pdf
Styresak_62-2010_Eventuelt.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2010/20100531/Styresak_62-2010_Eventuelt.pdfStyresak_62-2010_Eventuelt.pdf


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.