Styremøte i Helse Nord RHF 31. oktober 2012 (sak 110–127)

Styremøte, 31.10.2012

 

Når og hvor

Dato
31.10.2012 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Radisson Blu Hotell, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfStyremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, ettersendelse.pdfpdf1243860
Styremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfStyremøte 31OKT2012 - innkalling og sakspapirer, offentlig utgave.pdfpdf2103056
Styremøte 31OKT2012 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styremøte 31OKT2012 - presseprotokoll.pdfStyremøte 31OKT2012 - presseprotokoll.pdfpdf567048
Styresak_110-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_110-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfStyresak_110-2012_Godkjenning_av_innkalling_og_saksliste.pdfpdf337433
Styresak_111-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_27092012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_111-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_27092012.pdfStyresak_111-2012_Godkjenning_av_protokoll_fra_styremote_27092012.pdfpdf401284
Styresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012.pdfStyresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012.pdfpdf389767
Styresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012_vedlegg.pdfStyresak_112-2012_Tertialrapport_2-2012_vedlegg.pdfpdf383347
Styresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012.pdfStyresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012.pdfpdf884162
Styresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012_vedlegg.pdfStyresak_113-2012_Virksomhetsrapport_9-2012_vedlegg.pdfpdf540501
Styresak_114-2012_Midlertidig_oppdragsdokument.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_114-2012_Midlertidig_oppdragsdokument.pdfStyresak_114-2012_Midlertidig_oppdragsdokument.pdfpdf527028
Styresak_115-2012_Budsjett_2013_foretaksgruppen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_115-2012_Budsjett_2013_foretaksgruppen.pdfStyresak_115-2012_Budsjett_2013_foretaksgruppen.pdfpdf503962
Styresak_116-2012_Budsjett_2013_Helse_Nord_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_116-2012_Budsjett_2013_Helse_Nord_RHF.pdfStyresak_116-2012_Budsjett_2013_Helse_Nord_RHF.pdfpdf483609
Styresak_117-2012_Investeringsplan_2012-2020_revidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_117-2012_Investeringsplan_2012-2020_revidert.pdfStyresak_117-2012_Investeringsplan_2012-2020_revidert.pdfpdf380880
Styresak_118-2012_Byggeprosjekter_i_Nordlandssykehuset_HF_tertialrapport_31AUG2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_118-2012_Byggeprosjekter_i_Nordlandssykehuset_HF_tertialrapport_31AUG2012.pdfStyresak_118-2012_Byggeprosjekter_i_Nordlandssykehuset_HF_tertialrapport_31AUG2012.pdfpdf455607
Styresak_119-2012_Rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_119-2012_Rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfStyresak_119-2012_Rullering_av_plan_for_avtalespesialister.pdfpdf411244
Styresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport.pdfStyresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport.pdfpdf341078
Styresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport_vedlegg.pdfStyresak_120-2012_IKT-plattformprosjekt_sluttrapport_vedlegg.pdfpdf426212
Styresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord.pdfStyresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord.pdfpdf373962
Styresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord_vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord_vedlegg.pdfStyresak_121-2012_Implementering_av_nasjonale_kvalitetskrav_fodselsomsorgen_Helse_Nord_vedlegg.pdfpdf1402811
Styresak_122-2012_Kvalitet_i_fødselsomsorgen_i_Helse_Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_122-2012_Kvalitet_i_fødselsomsorgen_i_Helse_Nord.pdfStyresak_122-2012_Kvalitet_i_fødselsomsorgen_i_Helse_Nord.pdfpdf350279
Styresak_123-2012_Samarbeidsavtale_mellom_kommunene_i_Nord-Norge_og_Helse_Nord_RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_123-2012_Samarbeidsavtale_mellom_kommunene_i_Nord-Norge_og_Helse_Nord_RHF.pdfStyresak_123-2012_Samarbeidsavtale_mellom_kommunene_i_Nord-Norge_og_Helse_Nord_RHF.pdfpdf332245
Styresak_124-2012_Ventetider_og_fristbrudd_konkrete_forslag.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_124-2012_Ventetider_og_fristbrudd_konkrete_forslag.pdfStyresak_124-2012_Ventetider_og_fristbrudd_konkrete_forslag.pdfpdf389657
Styresak_126-2012-1_Protokoll_fra_møte_i_arbeidsutvalget_til_Regionalt_brukerutvalg_10102012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_126-2012-1_Protokoll_fra_møte_i_arbeidsutvalget_til_Regionalt_brukerutvalg_10102012.pdfStyresak_126-2012-1_Protokoll_fra_møte_i_arbeidsutvalget_til_Regionalt_brukerutvalg_10102012.pdfpdf677602
Styresak_126-2012-3_Brev_fra_HOD_ad_godkjenning_av_sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_126-2012-3_Brev_fra_HOD_ad_godkjenning_av_sykehus.pdfStyresak_126-2012-3_Brev_fra_HOD_ad_godkjenning_av_sykehus.pdfpdf370557
Styresak_126-2012-4_Protokoll_RBU.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_126-2012-4_Protokoll_RBU.pdfStyresak_126-2012-4_Protokoll_RBU.pdfpdf382000
Styresak_126-2012-5_Protokoll_droftingsmote_22102012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20121031/Styresak_126-2012-5_Protokoll_droftingsmote_22102012.pdfStyresak_126-2012-5_Protokoll_droftingsmote_22102012.pdfpdf506014


Fant du det du lette etter?