Styremøte i Helse Nord RHF 4. februar 2015 (sak 1–7)

Styremøte, 04.02.2015

 

Når og hvor

Dato
04.02.2015 
Klokkeslett
08:30-11:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20150204 - innkalling og saksdokumenter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styremøte 20150204 - innkalling og saksdokumenter.pdfStyremøte 20150204 - innkalling og saksdokumenter.pdfpdf9543199
Styremøte 20150204 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styremøte 20150204 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20150204 - presseprotokoll.pdfpdf184213
Styresak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf605088
Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17122014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17122014.pdfStyresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17122014.pdfpdf837998
Styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert.pdfStyresak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert.pdfpdf786457
Styresak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.pdfStyresak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.pdfpdf1189827
Styresak 6-2015-1 E-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-1 E-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfStyresak 6-2015-1 E-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfpdf2444893
Styresak 6-2015-10 Svar pa brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-10 Svar pa brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-10 Svar pa brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfpdf203777
Styresak 6-2015-11 Svar pa brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-11 Svar pa brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-11 Svar pa brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfpdf198265
Styresak 6-2015-12 Svar pa brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-12 Svar pa brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-12 Svar pa brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfpdf775513
Styresak 6-2015-13 Svar pa brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-13 Svar pa brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfStyresak 6-2015-13 Svar pa brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfpdf203729
Styresak 6-2015-2 Brev fra tillitsvalgte ved UNN ang nedprioritering av psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-2 Brev fra tillitsvalgte ved UNN ang nedprioritering av psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-2 Brev fra tillitsvalgte ved UNN ang nedprioritering av psykisk helse og rus.pdfpdf1515613
Styresak 6-2015-3 Brev fra Kurbadet ang anbudsrunde.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-3 Brev fra Kurbadet ang anbudsrunde.pdfStyresak 6-2015-3 Brev fra Kurbadet ang anbudsrunde.pdfpdf2055020
Styresak 6-2015-4 Brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-4 Brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfStyresak 6-2015-4 Brev fra RIO ang psykisk helse og rusbehandling.pdfpdf865720
Styresak 6-2015-5 Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-5 Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-5 Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere ang psykisk helse og rus.pdfpdf2574987
Styresak 6-2015-7 Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-7 Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-7 Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ang psykisk helse og rus.pdfpdf134206
Styresak 6-2015-8 Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-8 Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfStyresak 6-2015-8 Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromso ang psykisk helse og rus.pdfpdf220403
Styresak 6-2015-9 Svar på brev fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2015/20150204/Styresak 6-2015-9 Svar på brev fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfStyresak 6-2015-9 Svar på brev fra psykologspesialist Børge Mathiassen.pdfpdf154806


Fant du det du lette etter?