Styremøte i Helse Nord RHF 5. februar 2014 (sak 1–10)

Styremøte, 05.02.2014

 

Når og hvor

Dato
05.02.2014 
Klokkeslett
08:30-10:45
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Møtedokumenter

Styremøte 20140205 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styremøte 20140205 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20140205 - presseprotokoll.pdf
Styremøte 20140205 Innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styremøte 20140205 Innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20140205 Innkalling med sakspapirer.pdf
Styresak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdfStyresak 1-2014 Konstituering av styret i Helse Nord RHF.pdf
Styresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging.pdfStyresak 153-2013 Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging.pdf
Styresak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 2-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
Styresak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18122013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18122013.pdfStyresak 3-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18122013.pdf
Styresak 4-2014 Budsjett 2014 konsolidert.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 4-2014 Budsjett 2014 konsolidert.pdfStyresak 4-2014 Budsjett 2014 konsolidert.pdf
Styresak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene.pdfStyresak 5-2014 Oppdragsdokument 2014 til helseforetakene.pdf
Styresak 6-2014 Arbeidsutvalg for valg av styrer i helseforetakene 2014-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 6-2014 Arbeidsutvalg for valg av styrer i helseforetakene 2014-2016.pdfStyresak 6-2014 Arbeidsutvalg for valg av styrer i helseforetakene 2014-2016.pdf
Styresak 7-2014 Stiftelse Nasjonal IKT endring vedtekter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 7-2014 Stiftelse Nasjonal IKT endring vedtekter.pdfStyresak 7-2014 Stiftelse Nasjonal IKT endring vedtekter.pdf
Styresak 9-2014-1 Konsernverneombudets årsrapport 2013.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 9-2014-1 Konsernverneombudets årsrapport 2013.pdfStyresak 9-2014-1 Konsernverneombudets årsrapport 2013.pdf
Styresak 9-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22012014.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 9-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22012014.pdfStyresak 9-2014-2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 22012014.pdf
Styresak 9-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøte 4.2.2014 om oppdragsdokumentet.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2014/20140205/Styresak 9-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøte 4.2.2014 om oppdragsdokumentet.pdfStyresak 9-2014-3 Protokoll fra drøftingsmøte 4.2.2014 om oppdragsdokumentet.pdf


Fant du det du lette etter?