Styremøte i Helse Nord RHF 5. mars 2012 (sak 14–26)

Styremøte, 05.03.2012

 

Når og hvor

Dato
05.03.2012 
Klokkeslett
11:00-13:45
Sted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
 

Saksdokumenter

Styremøte 20120305 - innkalling med sakspapirer.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styremøte 20120305 - innkalling med sakspapirer.pdfStyremøte 20120305 - innkalling med sakspapirer.pdfpdf2060812
Styremøte 20120305 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styremøte 20120305 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20120305 - presseprotokoll.pdfpdf203223
Styresak 15-2012 Godkjenning av protokoll 13FEB2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 15-2012 Godkjenning av protokoll 13FEB2012.pdfStyresak 15-2012 Godkjenning av protokoll 13FEB2012.pdfpdf284470
Styresak 16-2012 Revidert fastlegeforskrift - høringsuttalelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 16-2012 Revidert fastlegeforskrift - høringsuttalelse.pdfStyresak 16-2012 Revidert fastlegeforskrift - høringsuttalelse.pdfpdf1012083
Styresak 17-2012 Virksomhetsrapport nr. 1-2012.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 17-2012 Virksomhetsrapport nr. 1-2012.pdfStyresak 17-2012 Virksomhetsrapport nr. 1-2012.pdfpdf852057
Styresak 18-2012 Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 18-2012 Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse.pdfStyresak 18-2012 Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse.pdfpdf105317
Styresak 19-2012 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2012, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 19-2012 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2012, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfStyresak 19-2012 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2012, oppnevning av arbeidsutvalg.pdfpdf29384
Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfStyresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord.pdfpdf55496
Styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.pdfStyresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak.pdfpdf45074
Styresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomite i Helse Nord RHF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomite i Helse Nord RHF.pdfStyresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomite i Helse Nord RHF.pdfpdf240011
Styresak 23-2012 Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 23-2012 Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011.pdfStyresak 23-2012 Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011.pdfpdf227002
Styresak 25-2012 Referatsaker.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2012/20120305/Styresak 25-2012 Referatsaker.pdfStyresak 25-2012 Referatsaker.pdfpdf96690


Fant du det du lette etter?