Styremøte i Helse Nord RHF 6. april 2016 (sak 28–47)

Styremøte, 06.04.2016

 

Når og hvor

Dato
06.04.2016 
Klokkeslett
08:30-14:00
Sted
Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø
  

Innkalling, saksdokumenter og protokoll

Styremøte 20160406 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styremøte 20160406 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfStyremøte 20160406 - innkalling og saksdokumenter, offentlig utgave.pdfpdf7735578
Styremøte 20160406 - presseprotokoll.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styremøte 20160406 - presseprotokoll.pdfStyremøte 20160406 - presseprotokoll.pdfpdf257083
Styresak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfStyresak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf769079
Styresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfStyresak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøter.pdfpdf993303
Styresak 30-2016 valg av styrer i helseforetakene 2016-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 30-2016 valg av styrer i helseforetakene 2016-2018.pdfStyresak 30-2016 valg av styrer i helseforetakene 2016-2018.pdfpdf804224
Styresak 31-2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 31-2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018.pdfStyresak 31-2016 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2016-2018.pdfpdf1344994
Styresak 33-2016 Årlig melding.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 33-2016 Årlig melding.pdfStyresak 33-2016 Årlig melding.pdfpdf1738916
Styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015.pdfStyresak 34-2016 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2015.pdfpdf1224689
Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr 2-2016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr 2-2016.pdfStyresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr 2-2016.pdfpdf1418682
Styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfStyresak 36-2016 Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfpdf840837
Styresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefase, mandat.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefase, mandat.pdfStyresak 37-2016 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idefase, mandat.pdfpdf1461185
Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfStyresak 38-2016 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfpdf919467
Styresak 39-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 39-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfStyresak 39-2016 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset - tertialrapport per 31122015.pdfpdf959446
Styresak 40-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 40-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31122015.pdfStyresak 40-2016 Byggeprosjekter UNN - tertialrapport per 31122015.pdfpdf775903
Styresak 41-2016 FIKS-prosjektet - tertialrapport per 31122015.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 41-2016 FIKS-prosjektet - tertialrapport per 31122015.pdfStyresak 41-2016 FIKS-prosjektet - tertialrapport per 31122015.pdfpdf903972
Styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdfStyresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern.pdfpdf2780036
Styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF i Helse Nord.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF i Helse Nord.pdfStyresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF i Helse Nord.pdfpdf759038
Styresak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og HF.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og HF.pdfStyresak 44-2016 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og HF.pdfpdf763773
Styresak 45-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08-2014 - strykninger av planlagte operasjoner.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 45-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08-2014 - strykninger av planlagte operasjoner.pdfStyresak 45-2016-3 Oppfølging av internrevisjonsrapport 08-2014 - strykninger av planlagte operasjoner.pdfpdf798676
Styresak 45-2016-4 Oppfølging av internrevisjonsrapport 06-2013 - henvisninger og ventelister.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 45-2016-4 Oppfølging av internrevisjonsrapport 06-2013 - henvisninger og ventelister.pdfStyresak 45-2016-4 Oppfølging av internrevisjonsrapport 06-2013 - henvisninger og ventelister.pdfpdf784718
Styresak 46-2016-1 Protokoll fra Regionalt brukerutvalg 17032016.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 46-2016-1 Protokoll fra Regionalt brukerutvalg 17032016.pdfStyresak 46-2016-1 Protokoll fra Regionalt brukerutvalg 17032016.pdfpdf825752
Styresak 46-2016-2 Drøftingsprotokoll Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 46-2016-2 Drøftingsprotokoll Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfStyresak 46-2016-2 Drøftingsprotokoll Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.pdfpdf145362
Styresak 46-2016-3 Drøftingsprotokoll Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 46-2016-3 Drøftingsprotokoll Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfStyresak 46-2016-3 Drøftingsprotokoll Pasientreiser uten rekvisisjon.pdfpdf144626
Styresak 46-2016-4 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Styret/Styremøter/Styremøter 2016/20160406/Styresak 46-2016-4 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg.pdfStyresak 46-2016-4 Årsrapport 2015 - Regionalt brukerutvalg.pdfpdf957798


Fant du det du lette etter?