Styreseminar 25. mars 2021

Medlemmene i alle styrene i Helse Nord inviteres med dette til styreseminar 25. mars 2021. Styreseminaret arrangerese i sin helhet på nett.
Webinaret planlegges omkring følgende tema som vi ønsker skal ha styrenes oppmerksomhet i 2021:

  • Informasjonssikkerhet 
  • Revisjon av utviklingsplan, bærekraft, langsiktig plan
  • Pandemi – slep og etterslep 

Endelig program for seminaret sendes ut om lag 15. mars 2021. Invitasjon til møte i Teams vil bli sendt hver enkelt.

Fant du det du lette etter?