Styreseminar 30.–31. oktober 2019

Styremøte, 30.10.2019-31.10.2019

 

Når og hvor

Dato
30.10.2019-31.10.2019 
Klokkeslett
15:00
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 

Presentasjoner fra styreseminaret:Program

Onsdag 30. oktober 2019

15001520 Åpning - velkommen til styreseminar
Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF


1520–1800 Utvikling av helsetilbudet til befolkningen forutsetter også økonomisk bærekraft

 • Målbilde for spesialisthelsetjenesten - perspektiv 2035
 • Investeringer og omstillinger
 • Styrearbeidet og ansvar for felles økonomisk framtid

Lars Rønningen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Samdata

Hilde Rolandsen, eierdirektør og medarbeidere Helse Nord RHF 

Innledninger, samtale rundt bordene og debatt i plenum.


1845–2100 Middag og «ettervalgscafe» - uformelt miljø

Sted: Storgata camping, Tromsø

Det politiske Nord-Norge, etter kommune- og fylkestingsvalget 2019. 

 • Betyr endringene i det politiske landskapet noe for arbeidet i Helse Nord?
 • Hvilke forventninger vil politikerne stille oss overfor? 

Korte innledninger, analyse og spørsmål/debatt i plenum.

Svein Eggesvik, nestleder i fylkesrådet i Nordland fylkeskommune
Bjørn Inge Mo, Troms fylkeskommune
Monica Nielsen, ordfører Alta kommune 
Roald Linaker, styreleder UNN
Skjalg Fjellheim, politisk redaktør Nordlys


Torsdag 31. oktober 2019

0830–1000 Intern kontroll og risikostyring 

Hva må styrenes ha på dagsorden og hvorfor?

 • Kort om intern kontroll og risikostyring og hvordan det kan gjøres konkret for styrene?
 • Hvilke tema er viktig i intern kontroll og risikostyring?
 • Hvordan kan intern kontroll og risikostyring gi merverdi til styrets arbeid?
 • Hvordan skape sammenheng og relevans mellom styrets arbeid, ledelsens oppfølging og det som betyr noe for medarbeidere og pasienter 

Janny Aasen, revisjonssjef  og Hilde Rolandsen, eierdirektør Helse Nord RHF

Innledning, samtale rundt bordene og debatt i plenum. 


1000–1020 Pause


1020–1300 Kvalitet og pasientsikkerhet - hva bør ha styrenes oppmerksomhet?

(1130–1215 Lunsj)

Hvilke tema bør rutinemessig settes på styrets agenda?

 • Mål- og risikostyring
 • Hvordan bør data presenteres for styrene for optimal kvalitetsstyring?
 • Eksempler på forbedringsverktøy som bør brukes i sykehus og etterspørres av styrene
 • Hvordan skape sammenheng og relevans mellom styrets arbeid, ledelses- oppfølging og det som betyr noe for medarbeidere og pasienter?

Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør og Eirik Holand, kvalitetssjef Helse Nord RHF

Innledning, samtale rundt bordene og debatt i plenum.


13101325 Pause


13251445 Ny styreperiode - erfaringer fra dagens styrer

Hva er viktig å få av felles kunnskap når vi starter styrearbeidet?

Guro Brandshaug, styremedlem Finnmarkssykehuset
Tone Helen Hauge, nestleder Helgelandssykehuset

Innledning, samtale rundt bordene og debatt i plenum.


1445 Avslutning 

Renate Larsen, styreleder Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?