Styreseminar i Helse Nord 25. og 26. oktober 2017

Styremøte, 25.10.2017-26.10.2017

Styrene til Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge og Helse Nord IKT deltar på styreseminaret i Tromsø 25. og 26. oktober.

Last ned presentasjoner fra styreseminaret


Program

Last ned programmet som pfd

Onsdag 25. oktober 2017


15.00 – 15.10
Velkommen til styreseminar
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF

15.10 – 17.30 
Utviklingsplan 2035: Hva skal den bety for oss?
Rammebetingelser, utviklingstrekk, dilemmaer og mulige løsninger i et kort og et lang perspektiv

 • Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF
 • Ingrid Petrikke Olsen, overlege Finnmarkssykehuset
 • Eirik Holand, kvalitetsrådgiver Helgelandssykehuset
 • Stein Olav Skrøvseth, direktør Nasjonalt senter for e-helse
 • Fredrik Sund, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Lise Balteskard, analytiker SKDE og Olav Helge Førde, seniorforsker SKDE
Presentasjoner og diskusjon i plenum

17.30 – 17.50 
Helse Nords forbedringspris
Siv Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF

 • Systematisk innhenting av brukererfaringer – et bidrag til bedre kvalitet i pasientinformasjonen
 • Utdeling av Helse Nords forbedringspris til hjerte- lungeklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge HF

19.30 Felles middag og kultur

Torsdag 26. oktober 2017


08.30 – 11.15
Styreutvikling: Hva mener styrene om styrearbeidet og
hvordan kan styrefunksjonen bli enda bedre?

Hensikten med denne delen av seminaret er å få tydeliggjort styrenes viktigste oppsummering av erfaringer, utfordringer, ambisjoner og muligheter for styrene i Helse Nord. 
Arbeidet bygger på en undersøkelse (AFF Styreprofil) av styrene i regionen i september og samtaler mellom styreleder, daglig leder og styrekonsulent Arne Selvik i oktober 2017.

08.30 - 08.45
Hva vil vi med styrene og hva vil vi ha ut av denne økten?
Marianne Telle, styreleder Helse Nord RHF

08.40 - 09.15
Erfaringer og perspektiver for styrene i Helse Nord
Arne Selvik, AFF/Arne Selvik Consulting

 • Hva er styrenes oppdrag?
 • Hvor «trykker skoen?» (samleprofil for Helse Nord)
 • Hva er handlingsrommet for HF-ene?
 • Hva er kravene til styrene fremover?
 • Hvordan kan RHF-et støtte styrearbeidet i HF-ene? (opplæring, introduksjon, osv.)

09.15 - 10.45 
Guppearbeid i styrene hvor temaet er drøfting av resultatene i AFF
Styreprofil. Konkretisere de viktigste utfordringene i lys av styrenes ansvar og behov for læring, utvikling og kompetansetilførsel.

Prosessene i styrene vil bli støttet av AFF-konsulenter, som også vil dokumentere ideer og eksempler på godt styrearbeid som tas med i panelet og i den oppsummerende rapporten.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.45 
Styrenes rolle og plass framover – dialog mellom styrelederne.
Panel (erfaringsutveksling) med styrelederne, ledet av AFF-konsulent.

11.45-12.45 Lunsj

12.45 – 13.15 
Sykehusenes nettsider – en del av behandlingen
Ingrid Bredesen Hangaas, webredaktør i Helse Nord RHF og Børre Arntzen, webredaktør ved Nordlandssykehuset
Jorhill Andreassen, styreleder UNN

13.15 – 14.45 
Helse- og omsorgsministerens forventninger til Helse Nord
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Innlegg og dialog i plenum

14.45 Vel hjem


Når og hvor

Dato
25.10.2017-26.10.2017 
Klokkeslett
15:00-14:45
Sted
Clarion Hotel The Edge, Tromsø
 


Fant du det du lette etter?