Styreseminar om Helgelandssykehuset 2025

Konferanse, 05.12.2019

Styret i Helse Nord RHF holdt styreseminar for å forberede beslutningen om sykehusstruktur på Helgeland.

Når og hvor

Dato
05.12.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Radisson Blu hotell, Bodø
 

På tidspunktet for styreseminaret var anbefalingen fra styret i Helgelandssykehuset vedtatt og saken er under forberedelse til beslutning i styret i Helse Nord RHFs styremøte 18. desember.

Framtidig sykehusstruktur på Helgeland skal forbedre spesialisthelsetjenesten til Helgelands befolkning. Styreseminarets formål var todelt:

  1. å gå igjennom anbefalingen fra styret i Helgelandssykehuset, å belyse de andre alternativene og dykke dypere inn i relevante problemstillinger
  2. invitere ordførere i kommunene på Helgeland og Nordland fylkeskommune til å møte styret i Helse Nord RHF
Ordførerne ble bedt om å legge fram:

  • Hvilken sykehusstruktur ønsker kommunen? Hvor bør sykehuset/sykehusene lokaliseres?
  • Ved alternativet ett stor akuttsykehus og DMS-er (distriktsmedisinske senter), hvor bør det store akuttsykehuset lokaliseres?
  • Hvis ett stor akuttsykehus ikke lokaliseres der kommunen primært ønsker (svar på forrige spørsmål), ønsker kommunene da ett stor akuttsykehus, ett akuttsykehus og DMS-er (tosykehusmodell)?
Nordland fylkeskommune redegjorde for Nordland fylkestings vedtak i saken 3. desember.

Presentasjoner

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:

Innlegg fra styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad

Dypere dykk i problemstillinger ved Helse Nord RHF

Innlegg fra Rana kommune

Innlegg fra de 12 kommunene sør for Korgfjellet

Innlegg fra Lurøy kommune

Program

Kl. 09.00–09.10
Velkommen v/styreleder Renate Larsen

Kl. 09.10–10.00
Styret i Helgelandssykehusets anbefaling v/styreleder i Helgelandssykehuset Dag Hårstad og adm. direktør Hulda Gunnlaugsdóttir

Kl. 10.00–10.30
Dypere dykk i spesifikke problemstillinger v/Helse Nord RHF

Kl. 10.30–10.45
Pause

Kl. 10.45–12.00
Dypere dykk i spesifikke problemstillinger forts.  v/Helse Nord RHF

Kl. 12.00–12.45
Lunsjpause

Kl. 12.45–13.45
Dypere dykk i spesifikke problemstillinger forts. v/Helse Nord RHF

Kl. 13.45–14.00
Pause

Kl. 14.00–14.15
Pasientenes syn på framtidig sykehusstruktur på Helgeland v/leder i Regionalt brukerutvalg Knut Georg Hartviksen

Kl. 14.15–14.30
Nordland fylkeskommunes vedtak i fylkestinget 3. desember v/Nordland fylkeskommune

Kl. 14.30–15.55
Kommunenes på Helgelands synspunkter på sykehusstruktur v/ordførere

Ordførerne bes svare på:

  • Hvilken sykehusstruktur ønsker kommunen? Hvor bør sykehuset/sykehusene lokaliseres?
  • Ved alternativet ett stor akuttsykehus og DMS-er (distriktsmedisinske senter), hvor bør det store akuttsykehuset lokaliseres?
  • Hvis ett stor akuttsykehus ikke lokaliseres der kommunen primært ønsker (svar på forrige spørsmål), ønsker kommunene da ett stor akuttsykehus, ett akuttsykehus og DMS-er (tosykehusmodell)?

Kl. 15.55–16.00
Avslutning og takk v/styreleder Renate Larsen

Fant du det du lette etter?