Treårsdag for digitalt innsyn i pasientjournal - erfaringer og veien videre

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 10.12.2018

Vi feirer 3-årsdag for digital tilgang til pasientjournal i Helse Nord – den første storskala tjenesten for pasienters digitale tilgang til journalen i Norge. Dette var et viktig skritt på veien for å realisere pasientens netthelsetjeneste.

Colourbox.com
Pasienter, pårørende og helsepersonell vil dele sine erfaringer og ønsker for framtidens digitale pasienttjenester på et halvdagsseminar i Tromsø. Bli med på feiringen – del erfaringer og lær av andre. Arrangementet streames.

Når og hvor

Dato
10.12.2018 
Klokkeslett
10:00-13:00
Sted
UNN Tromsø, Kafé Evert, sykehuskantina, fløy D, plan 3. Virtuelt rom 997951
 
Arrangør
Digitale pasienthelsetjenester i Helse Nord 

Seminaret er gratis med enkel servering. Først-til-mølla gjelder. Deltakerne dekker eventuelt egne reiseutgifter.

Påmelding til halvdagsseminaret

Program 10. desember 2018

10.00
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF
Velkommen & gratulerer med dagen! 

10.15
Hva fikk vi – hva har vi nå? 
Visning av tjenestene som pasienter i Helse Nord har på helsenorge.no 

10.30
Hva mener pasienter og pårørende om tjenesten? 
Ungdomsrådet ved UNN 
Hans-Olav Dahl, medlem av brukerrådet UNN
Eva S. Braaten, mor


11.20
Mat & prat
 
11.40
Hvilke erfaringer har helsepersonell med tjenesten?

Erfaringer fra sykehusene
- Skule Stormdalshei, Helgelandssykehuset
- Eirik Stelander, UNN
- Per Bruvold, personvernombud, UNN

Hvordan påvirker innsynsløsningen pasient-helsepersonell relasjonen? 
Foreløpige inntrykk fra en kvalitativ studie i Helse Nord 
Hanne Støre Valeur, forsker, Universitetet i Oslo.

Helsepersonells erfaringer med pasienters digitale innsyn i journalen 
Foreløpige funn fra spørreundersøkelse til helsepersonell i Helse Nord
Eli Kristiansen og Paolo Zanaboni, Nasjonalt senter for e-helseforskning


Mer åpenhet = bedre kvalitet på helsetjenesten? 
Eirik Holand, Kvalitetssjef Helse Nord RHF

12.50
Hva kommer nå? 
Bjørn Nilsen, IT-sjef og prosjekteier Helse Nord

13.00
Takk for nå – vel hjem

Kontaktperson

Tove Sørensen, prosjektleder Helse Nord IKT
E-post: tove.sorensen@hnikt.no
Telefon: 91195696


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.